Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-17

Ethernetkommunikation för radarsensor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.
Examensarbetet utförs på en utvecklingsenhet där vi utvecklar civila korträckviddiga radarsensorer för t ex trafikövervakning, övervakning av kritisk infrastruktur samt intrångslarm.
Radarsensorerna kännetecknas av stor flexabilitet där en mängd olika egenskaper och funktionaliteter kan styras via mjukvaruparametrar. Sensorerna kan antingen kopplas upp enskilt eller kopplas ihop i ett nätverk där flera sensorer samverkar för att öververka ett större område.

Din roll
Examensarbetet går ut på att införa Ethernet kommunikation till en existerande radarsensor som idag kommunicerar via ett CAN-buss interface och en asynkron RS-485 serielänk.
Sensorn är hårdvarumässigt förberedd för att hantera Ethernet kommunikation via en liten mikroprocessor krets med en inbyggd IEEE 802.3 kompatibel Ethernet controller.
Det som skall göras är:
Igångkörning av mikroprocessor och utvecklings-/debug-miljö
Integrera och konfigurera en existerande TCP/IP stack i mikroprocessorn
Implementera kod i C för att kommunicera med sensorns huvudprocessor
Implementera kod i C till sensorns huvudprocessor för att kommunicera med samt styra och sätta parametrar till kommunikationsprocessorn.
Testa och dokumentera arbetet

Dina kvalifikationer
Examensarbetet utförs som ett 15 poängs arbete och är lämpligt att utföras av en högskoleingenjör med inriktning mot elektronik/data och med ett intresse av inbyggda system och datorkommunikation.

Urval sker löpande, ansök redan idag!

Att arbeta på Saab
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till.

Kontaktperson
Henrik Wittberg,
tfn: +46 8 580 85588


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.