Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-11

Kvalitet vid simulering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Millmac AB är ett företag som arbetar med simulering inom massa- och pappersindustrin. Företaget tillhandahåller kvalificerade tjänster inom simulering.

Simulering används inom industrin av tekniker, för tekniker, och efterfrågas av endast tekniker idag. Man kan se simulering, som ett sällanarbete där varje simulering blir unik. Det förekommer högst sällan att simulering blir en återkommande aktivitet, och därigenom en del av det dagliga arbetet, som t.ex. beslutsstöd. Men, detta är olika från företag till företag, det finns inga klara kännetecken på varför simulering är en del av ett företags verksamhet eller inte.

Examensarbetets mål är att kunna förklara varför simulering används på olika sätt i olika företag och att föreslå hur man får simulering till en naturlig del av verksamheten på ett företag.

I examensarbetet kommer många frågor att ställas, typ:

¿ Varför används simulering aktivt på ett stort företag men inte ett annat stort ?
¿ Hur får man en organisation att bli mer pro-aktiv med simulering som hjälpmedel ?
¿ Vad händer efter genomförd simulering?
¿ Fattas det välgrundade beslut utifrån simuleringen?
¿ Genomförs de beslut som tas?
¿ Hur styrs verksamheten utifrån genomförd simulering?
¿ Varför skiljer sig konsekvenserna av simuleringen åt, beror det på tid, attityder, organisation?
¿ Kan man se simulering som en del i ett kvalitetsarbete ?
¿ mm

Vi tror att du som student är intresserad av kvalitetsarbete, styrning, organisationsteori.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.