Sökning: "Geriatrik"

Hittade 4 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Geriatrik.

Inkom Exjobbsförslag
2010-11-08Utvärdering av immunterapi i en musmodell för Parkinsons sjukdom och andra Lewykroppssjukdomar (inaktivt)
2006-10-02In vitro studier av tau-mutationer som orsakar frontotemporal demens (inaktivt)
2005-11-24Molekylära mekanismer vid Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar (inaktivt)
2003-01-20Studier av proteiner som interagerar med Presenilin 1, en gen muterad i familjär Alzheimers sjukdom (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.