Sökning: "IT- center"

Hittade 156 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet IT- center.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-27Thesis project Volvo Aero (inaktivt)
2012-01-27Exjobba med datorsimulerade molekyler! (inaktivt)
2011-12-27Vattenåtervinning för framtidens bostadsområde (inaktivt)
2011-12-21"Gröna" fasader och tak (inaktivt)
2011-12-05Environmental costs – how do we get the right price? (inaktivt)
2011-12-05How do companies work with tomorrows cost regarding the environment? (inaktivt)
2011-11-23Sound feedback for improving energy consumption in marathon running (inaktivt)
2011-11-23Sound feedback for the optimization of performance in running (inaktivt)
2011-11-22Master thesis work in high speed signal integrity analysis (inaktivt)
2011-10-28Thesis project/Student assignment: Moments within production of hinges IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2011-10-27Dokumentera processen och effektivisera logistiken (inaktivt)
2011-09-07Information och kommunikation, behov av kommunikationsplan och strategi för användandet av sociala medier (inaktivt)
2011-06-29Development of clinical research computing environment (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-06-19Host genetics in JCV and EBV infection (inaktivt)
2011-06-01Thesis project: The mechanics of concealed hinges IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2011-04-04Framtagning av morgondagens lyftar till monteringsliner. (inaktivt)
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2010-12-08Analys av omega-3 fettsyror och vitamin D i siklöja för framtida innovativ fiskprodukt med mervärde. (inaktivt)
2010-11-10Development of graphene-based transparent conductive nanocomposite (inaktivt)
2010-10-25Master Thesis Work at Saab Automobile Influence on driving style and fuel consumption with powertrain calibration. (inaktivt)
2010-10-21Master Thesis Work at Saab Automobile Influence on driving style and fuel consumption with powertrain calibration. (inaktivt)
2010-10-18Quality Control Center for connected TV devices (inaktivt)
2010-05-21Information-centric subversion client (inaktivt)
2010-04-22Analysis and methodology development for the analysis of accidents scenario using data from field operational test (inaktivt)
2010-04-19Validity test of UV absorption method for determination of dissolved lignin in pulping process filtrates (inaktivt)
2010-03-30Medical Call Center with Asterisk (inaktivt)
2010-02-24Går det att utveckla Laxön? (inaktivt)
2010-02-16Metal-Organic Frameworks (MOFs) A one year diploma work (master student) in collaboration with YKI, Institute for Surface Chemistry and Stockholm University (inaktivt)
2010-02-05Thesis work: Customer buying behavior IKEA of Sweden, Älmhult (inaktivt)
2010-01-27Cross validation of vector signal analyser and sensor node measurements (inaktivt)
2010-01-07Thesis: Pre-study on sofa covers Ikea of Sweden, Älmhult (inaktivt)
2009-12-17Individanpassat robotprogram för gjutgodsrensning (inaktivt)
2009-12-02Cross validation of sensor node and vector signal analyser measurements (inaktivt)
2009-12-01Ex-jobb: Beräkning parasollfotsvikter (inaktivt)
2009-11-30Examensarbete inom logistik AEO-certifiering (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Antennteknik (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Automatisering av kalibreringsmaskin (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftmätning samt eigenmode beräkningar (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftöverföring (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - IWT4-Telemetri (inaktivt)
2009-04-21Gotländska Besöksplatser (82) (inaktivt)
2009-02-24Time-Resolved Laue Diffraction of a Bacterial Reaction Center (inaktivt)
2009-02-18Kopia av Cognitive Models for Virtual Characters (inaktivt)
2009-02-18Cognitive Models for Virtual Characters (inaktivt)
2009-02-13Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2008-12-09Database for COPC certification, Copenhagen (inaktivt)
2008-09-03Utvärdering av Universeums fortbildningsverksamhet för lärare i NO och/eller lärande för hållbar utveckling (inaktivt)
2008-05-30Inkjetdroppars dynamik på papper (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-05-30Sintering of porous materials (inaktivt)
2008-05-30En analys metod för genomtryck för Offset tryck/Characterization of print through in Offset (inaktivt)
2008-05-16Designens betydelse/vikt för byggnation av Garden Center. Hur upplever kunden olika Garden Center-design? (inaktivt)
2008-05-15Undersökning (ip)telefoni (inaktivt)
2008-04-30Utvärdering av programvara som skall användas i undervisningen (inaktivt)
2008-04-01Tools for simulation of color in digital prints (inaktivt)
2008-02-06Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2008-02-06Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2008-02-04Torque and Temperature estimator for an AWD clutch (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Modeller i 3D AutoCAD (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - läckagefri oljetätning (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Nytt valskoncept med förbättrad filtratevakuering (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Massaformering vid hög koncentration (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Förvärmning av fibermattor med ång/luft-blandning, effekt på densitetsprofil efter pressning (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Energiutredning (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Blekning av Kemisk massa (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Multivariate modelling/Calibration transfer of NIR-spectroscopy prediction models (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso - Assistance System (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på metso i Sundsvall - PanelPro – Maintenance System (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso - Från Serviceavtal till Funktionsavtal (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso - RCM-baserade underhållsplaner anpassade för olika driftförhållanden (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Minskad tillverkningskostnad för våra reservdelar genom optimerad tillverkningsteknologi (inaktivt)
2008-01-17Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME – kartläggning av behovet av nytt dataunderlag (inaktivt)
2008-01-11Fuel efficiency improvements in AWD-system (inaktivt)
2008-01-07Control and system evaluation of a hydraulic linear actuator (inaktivt)
2007-12-18Modelling and identification for physical analysis in thermonuclear fusion (inaktivt)
2007-12-04Undersökning Garden Center (inaktivt)
2007-11-14Kopia av Database expert (inaktivt)
2007-11-08Mjukvaru- och systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektronisk skrift och signaturer etc (inaktivt)
2007-10-22TPU på ABB Cewe-Control - Fallstudie av implementering på pilotavsnitt (inaktivt)
2007-10-22TPU på ABB Cewe-Control - Fallstudie av implementering på pilotavsnitt (inaktivt)
2007-10-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Ventilationsbehov på tvättapparat (inaktivt)
2007-10-18Reflektormaterial för solenergi (inaktivt)
2007-09-21Database expert (inaktivt)
2007-08-28Har Universeum någon inverkan på de besökande skolbarnens fortsatta studier och yrkesverksamhet? (inaktivt)
2007-08-16Analys och effektivisering av de tekniska installationerna i en livsmedelsbutik (inaktivt)
2007-08-16Microfabricated cell culture devices for evaluation of drug candidates (inaktivt)
2007-08-16Mobile VJing – Visual performance using streaming video from mobile phones (inaktivt)
2007-08-16The Mobile Cameraman – Providing streaming mobile video as input to a VJ mixer (inaktivt)
2007-07-19Competitive Analysis (inaktivt)
2007-07-19Ergonomic Market Survey (inaktivt)
2007-07-06Ergonomic Theoretical Study (inaktivt)
2007-07-06Improved Network Behaviour (inaktivt)
2007-05-31Evaluation and implementation of mathematical models for train diagnostics (aw) (inaktivt)
2007-05-07Mediaproduktion för Dalénium Upptäckarcentrum (inaktivt)
2007-05-07Ingenjörsämnen på Dalénium, upptäckarcentrum (inaktivt)
2007-05-04Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Affärsplan för eftermarknaden på tvättfilter (inaktivt)
2007-04-23Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen? (inaktivt)
2007-04-04Lagring av kemisk massa Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2007-04-04Energisystem med reflektorer för solceller till Solar20 (inaktivt)
2007-04-04Effektiv kundkontakt och försäljning med Internet och video (inaktivt)
2007-04-04DIPLOMA PROJECTS IN POLYMER MATERIALS (5 different proposals) (inaktivt)
2007-03-19Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Momentbehov för valspressning (inaktivt)
2007-03-16Investigation of automatic verification of distributed databases at MOBEON (inaktivt)
2007-03-16Samverkanslösning kring distansutbildning (inaktivt)
2007-03-01Biogasinmatning på gasnätet - säkerställande av korrekt propandosering (inaktivt)
2007-03-01Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - 3D-modell i PRO-E av cykloner (inaktivt)
2007-02-06SELDI MS data analysis in cancer proteomics (inaktivt)
2007-02-06Gör ditt examensarbete på metso i Sundsvall - Utvärdering av väggvillkor för strömning flerfassystem (inaktivt)
2007-02-05Implementering av RBFNetwork i FPGA (inaktivt)
2007-01-22The role of β-arrestin in mGlu5 internalization and receptor signalling (inaktivt)
2007-01-09Smarta sensorer (inaktivt)
2006-12-19Ink-jet printing of color optical filters for LCD applications (inaktivt)
2006-11-17Kalibreringsprogram för ögonrörelsemätningar (inaktivt)
2006-11-06Avdelningen för Innovationsteknik söker ex-jobbare för analys av Chalmers innovationssystem, med fokus på Chalmers Innovation (inaktivt)
2006-09-27Hur kan giraffspråket användas i kommunikationen mellan lärare/barn och föräldrar? (inaktivt)
2006-09-18video streaming over IP network (inaktivt)
2006-09-08Development of security token services for Grids (inaktivt)
2006-08-02Examensarbete inom kvantinformation (inaktivt)
2006-05-09Analysis of oxidative DNA damage (inaktivt)
2006-03-10Samarbetslösning kring distansutbildning (inaktivt)
2006-03-07Hur ska en ny gemensam företagskultur skapas i samband med en fusion? (inaktivt)
2006-01-30Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2006-01-20IKEA: Kompetenseffekter ¿ Självstyrt lärande (inaktivt)
2006-01-05IKEA: Kompetenseffekter - Kunskapsmätning (inaktivt)
2005-12-22Lagring av kemisk massa ¿ Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2005-12-15Optik för koncentrerande solenergysystem (inaktivt)
2005-12-15Elsystem för el från solceller - delprojekt inom Solar20 (inaktivt)
2005-12-12Co-browsing ¿ en möjlighet att demonstrera webplatser på distans (Ljusdal 54) (inaktivt)
2005-12-05Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-11-25Presentationsfilm om Gustaf Daléns Upptäckarcentrum (inaktivt)
2005-11-04Marknadsundersökning/marknadsplan för äventyrsföretag (inaktivt)
2005-11-03Stödsystem baserat på ITIL (inaktivt)
2005-10-03Midorion AB Examensarbete: Elektrisk Mätteknik och Signalhantering (inaktivt)
2005-06-03Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-05-30Systemutveckling och programmering för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-05-17Energisystem med reflektorer för solceller till Solar20 (inaktivt)
2005-05-02lk (inaktivt)
2005-02-02Utvärdering av Statisk Tidsanalys för CC-Systems AB (Eng: Evaluation of Static Timing Analysis for CC-Systems AB) (aw) (inaktivt)
2005-01-31Allmänhetens kunskaper om och upplevelser av Västerås Konserthus - Marknadsundersökning (aw) (inaktivt)
2005-01-24Tillståndsbaserat underhåll (inaktivt)
2005-01-12Mjukvaru- och systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektroniska signaturer etc (inaktivt)
2004-12-07Interntförsäljning och kundkommunikation hos Logosol (inaktivt)
2004-11-15Säker text i IP-telefoni (inaktivt)
2004-10-21Elektronisk tunga för mätning av salthalt och andra parametrar i jord (inaktivt)
2004-02-10Utveckling i kartverktyget MapInfo och GIS För dig som har kunskap om programmering och utveckling för kartverktyget MapInfo och även GIS (inaktivt)
2003-12-04Devising strategies to treat genetic diseases with cell penetrating peptides (inaktivt)
2003-11-25Programmering för utveckling av ett informations center. (inaktivt)
2003-11-12Engineering Information Center (aw) (inaktivt)
2003-10-14Mjukvaruutveckling och Systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektronisk skrift och signaturer etc. (inaktivt)
2003-05-27Bio-informatics and database construction for the interpretation of human gene variation. (inaktivt)
2003-01-20Bioinformatik (inaktivt)
2003-01-20Protein Fold recognition (inaktivt)
2003-01-08Cykeltider - för effektivare arbete (KA 12) (inaktivt)
2002-12-16Call center (47) (inaktivt)
2002-10-14Use of filamentous phage to target host immune system against renal cell cancer (RCC) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.