Sökning: "Variation"

Hittade 66 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Variation.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-09Investigating Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC) strain variability (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom Strukturteknik: Utmattningsdimensionering av dragbelastade skruvförband (inaktivt)
2011-10-13Metod för intern kalibrering av partikelräknare (inaktivt)
2011-08-29Environmental impact investigation (inaktivt)
2011-06-23Kartläggning av miljöarbete i kommunen (inaktivt)
2011-03-24Examensarbete inom ergonomi till OfficeGame - en tävling i friskvård (inaktivt)
2011-01-12Machine learning under high intra-class variation with applications to visual object detection (inaktivt)
2010-10-04Praktikant till Sveriges ambassad i Kuala Lumpur (inaktivt)
2010-10-04Web-based Travel Time Information (inaktivt)
2010-08-23Kärnornas musik - strålande musik (inaktivt)
2010-05-18MSc project on spore production and ecology in dead-wood dependent fungi (inaktivt)
2010-05-07Design of optical waveguide for biosensor (inaktivt)
2010-05-04In-plane moisture variations and the effect on out-of plane deformation and paper properties (inaktivt)
2009-05-05Hur sprider sig Gråsparvar i en isolerad fransk dalgång? (inaktivt)
2009-05-05Hur påverkas pilfinkarnas överlevnad av föräldrarnas genetiska likhet? (inaktivt)
2008-09-09Spridning av trafikrelaterad volfram i miljön (inaktivt)
2008-05-30Total size, shape and surface texture analysis of till with different boulder size and frequencey (inaktivt)
2008-02-06Ecological studies on tardigrades (Björndjur) (inaktivt)
2008-01-17H2AX-metoden för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2008-01-17Kometmetoden (Comet assay) för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2007-11-28Examensarbete – Optimering av fällning med kolsyra vid Norsborgs vattenverk (inaktivt)
2007-10-18Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer (inaktivt)
2007-05-21Available position for Master Thesis work in the area of Windows Mobile for Smartphones (inaktivt)
2007-04-16IDA-exjobb: A study of explanation facilities for a meal planning system and the relation to trust (inaktivt)
2007-04-12Chlamydiae - how to trace who has been with whom. An unsexy task about sexual infections (inaktivt)
2007-01-22Size and shape variation of glaciofluvial deposits (inaktivt)
2007-01-12Non-PSNR optimized video coding for H.264 (inaktivt)
2007-01-03Controlled active mass for offices with god thermal comfort and low environmental impact (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-11-06Adaptiv respons på joniserande strålning (ej UV) (inaktivt)
2006-09-04Diploma work on determination of diffusion rates directly in the microscope using fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) (inaktivt)
2006-07-10Flödesanalys på Stockholm Arlanda Airport (inaktivt)
2006-05-03Re-Design and Evaluation of the User Interface of a Meal Planning System (inaktivt)
2006-02-28Översiktlig bedömning av järnvägars barriärpotential för vilt (inaktivt)
2006-01-24Kvalitetsvariation i ensilage ¿ en pilotstudie av källor, konservering och effekter av variation på Nötcenter Viken (inaktivt)
2006-01-18Chlamydiae - how to trace who has been with whom. An unsexy task about sexual infections (inaktivt)
2005-10-27Flödessimulering av Engcons produktion (inaktivt)
2005-05-26Hur utformar man en ergonomisk arbetsplats? (inaktivt)
2005-05-16Basis of SHE (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: In vitro studier av aktinfilament som rör sig över återskapade myosinfilament på en yta (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Förbättrad fastsättning av kvantprickar på aktintrådar (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Fluorescensmärkning av myosinmolekyler för mätning av proteintäthet på nanomönstrade ytor (inaktivt)
2005-04-25IDA-exjobb: A design space analysis of user interfaces for a meal planning system for elderly (inaktivt)
2005-04-06Mönsterklassificiering av material (inaktivt)
2005-03-22Texturanalys av papper och tryck (inaktivt)
2005-02-02Klassificering av variationer i Trycksaker (inaktivt)
2005-01-24Design and implementation of a constraint satisfaction algorithm for meal planning (inaktivt)
2004-11-17Infrastructure requirements for wireless multiplayer games (inaktivt)
2004-10-19Genetiska variationer i androgenmetabolismen (inaktivt)
2004-09-27Styrningsprinciper gjuteri-bearbetning (inaktivt)
2004-04-01Utveckling av mätmetod för variation i tryck (inaktivt)
2004-03-26Biologiocal control of leaf beetles / Biologisk kontroll av bladbaggar (inaktivt)
2003-09-17Proteomics in environmental pollution assessment (inaktivt)
2003-07-22Spraytorkning av kolhydratmatriser för läkemedel (inaktivt)
2003-07-11Scattering from Printed Paper Surfaces (inaktivt)
2003-05-27Bio-informatics and database construction for the interpretation of human gene variation. (inaktivt)
2003-05-27Developing novel methods for high-throughput scoring of gene variation in human and animal disease states (inaktivt)
2003-04-29Modern Approaches to Finding Genes that Cause Alzheimer´s Disease and Parkinson´s Disease (inaktivt)
2003-03-25On-line method to study paper formation in the wet-end of a paper machine ¿ Extension to on-line measurement of fibre orientation (inaktivt)
2003-03-19A Dynamic Rate Adaptation Scheme for Packet Data in WCDMA Systems with Adaptive Antennas (inaktivt)
2003-02-17Searching for Genes that Cause Type 2 Diabetes and Obesity (inaktivt)
2003-02-14Utveckling av mätmetod för färgflammighet i tryck (inaktivt)
2003-01-27Studie av konduktiviteten hos elektriskt ledande polymerer (inaktivt)
2003-01-20Geometrisk analys av 3-dimensionella CAD-modeller (inaktivt)
2003-01-10Reliability of OSP on electronic boards (inaktivt)
2002-11-20Inverkan av ekologisk odling på proteinsammansättningen i vetekärnan (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.