Exjobbsförslag från företag, sida 16

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2010-09-21Avgasrening för framtida miljölagstiftning (inaktivt)
2010-09-21Ultra Low Energy Battery (inaktivt)
2010-09-20Utmanande och roligt exjobb på Gruppi AB för en talang inom webbutveckling (inaktivt)
2010-09-20Utveckling av multifunktionella förgrenade organiska nanomaterial (inaktivt)
2010-09-20Undersökning av energiaspekter i bäddprojekt (inaktivt)
2010-09-20Examensarbete: Innovationsprocessen. (inaktivt)
2010-09-20Miljöcertifiering - omarbetning av nuvarande system (inaktivt)
2010-09-20Biogasproduktion - inverkan av processförändringar Biogas production- the inlfuence of process changes (inaktivt)
2010-09-20MASTER THESIS PROJECT: “THE OH LINE SAG DEPENDENCE ON WEATHER PARAMETERS AND LINE CURRENT” (inaktivt)
2010-09-20Evaluation of Volvo Packaging Footprint (inaktivt)
2010-09-17MSc Thesis Proposal at the department of Energy Technology KTH: Implementing loss prediction methods to an existing One Dimensional Axial Turbine Design Program, (inaktivt)
2010-09-17Ethernetkommunikation för radarsensor (inaktivt)
2010-09-16Attityder, vanor och kunskap kring ekologisk mat (inaktivt)
2010-09-16Restaurerings/planteringsplan för Floras Kulle Hyltebruk (Halland) (inaktivt)
2010-09-16Indoor Positioning using Fused Information from Wireless Sensor Networks (inaktivt)
2010-09-16Does the cannabinoid receptor ligand hemopressin induce cell death in lymphoma? (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2010-09-16Biogas från svårnedbrytbara substrat – förbehandlingsmetoder (inaktivt)
2010-09-16Torkning av matavfall (inaktivt)
2010-09-16Torrötning av avfall (inaktivt)
2010-09-16Uppgradering av biogas i systemperspektiv (inaktivt)
2010-09-15Miljörisker inom Försvarsmedicincentrum (inaktivt)
2010-09-15Miljölagstiftning (inaktivt)
2010-09-14Marknadsanalys/Marknadsundersökning Glocal Campus (inaktivt)
2010-09-14Internationalisering och utveckling av vingårds e-handelsplattform (inaktivt)
2010-09-14Undersökning av framtida prestandabehov för Scania Communicator (inaktivt)
2010-09-13Android-applikation för daglig tillsyn av lastbilar (inaktivt)
2010-09-13Hållfasthetsberäkningar i praktisk tillämpning (inaktivt)
2010-09-13Författare söker hjälp med marknadsföring (inaktivt)
2010-09-10Thesis project/ Studentuppsats: Daily management of a service organization - in change towards excellence IKEA AB, Älmhult (inaktivt)
2010-09-10Modellering av ångsidan i kokarvattenreaktor (inaktivt)
2010-09-09Sportzup.com, sportportal för web och mobil söker kreativ utvecklare. (inaktivt)
2010-09-08Development and characterization of a hydrocolloid/nanoparticle system for a triggered release (inaktivt)
2010-09-08Realtidsprogrammering till radardemonstrator (inaktivt)
2010-09-08Examensarbete:Riktat tal (inaktivt)
2010-09-08Analys av verktyg för Business Intelligence-lösningar (inaktivt)
2010-09-08Riktat tal (inaktivt)
2010-09-07Kommunikationsstrategi för Samordningsförbundet i Trelleborg (inaktivt)
2010-09-07Re-making a distribution channel (inaktivt)
2010-09-07X-jobbare inom ekonomi, handel el.dyl. (inaktivt)
2010-09-07High Tg polymeric materials for heated microfluidic systems (inaktivt)
2010-09-07Examensarbete Materialoptimering (inaktivt)
2010-09-07Android applikationer för framtidens förskola (inaktivt)
2010-09-07Energioptimeringar av torkmaskinen (inaktivt)
2010-09-07Allmänna arvsfonden, omvänd fördelningspolitik? (inaktivt)
2010-09-07Virtuella arbetsmetoder (inaktivt)
2010-09-07Var hamnar våra hushållskemikalier? (inaktivt)
2010-09-07Resultat ändrad skattefördelning sommarhus - varning för politisk het fråga (inaktivt)
2010-09-07Kommunicerande ekolod för förbättring av sjökort (inaktivt)
2010-09-07Utvecklare av app för Andrioid + iphone sökes. (inaktivt)
2010-09-07Uppförande marknadsplan (inaktivt)
2010-09-07Market study for an energy saving solution in ventilation (inaktivt)
2010-09-07Funktionsdesign för ny produkt (inaktivt)
2010-09-07Marknadsanalys för ny nischprodukt (inaktivt)
2010-09-07Framtagande av teknisk kravspec för ny nischprodukt (inaktivt)
2010-09-06MSc. thesis in EnergyEngineering: "A Parametric Study to Investigate One Dimensional Design of a High Pressure Industrial Gas Turbine" (inaktivt)
2010-09-06Exjobb inom projektstyrning/systemutveckling! (inaktivt)
2010-09-06Utveckling av autonom GPRS baserad väderstation för användning inom halkbekämpning (inaktivt)
2010-09-06Exjobb inom Liferay portalramverk (inaktivt)
2010-09-03Design av modulärt insteg för Scania LowEntry (inaktivt)
2010-09-03Minimering av ventildräneringsläckage (inaktivt)
2010-09-02Web baserat administrationsprogram för hantering och administrering av biljetter för upplevelser (inaktivt)
2010-09-02Master Thesis: An analysis of mobile packet data traffic for modeling of evolving 3G and 4G service load (inaktivt)
2010-09-01Innovation to clinical benefit (inaktivt)
2010-09-01Bygg ett revolutionerande mätinstrument (inaktivt)
2010-09-01Examensarbete inom vindkraft (inaktivt)
2010-09-01Marknadsundersökning - mötesplats för arbetslösa (inaktivt)
2010-09-01Miljöutrednin för olika förvatningar i Lysekils kommun (inaktivt)
2010-09-01Integrating lactate sensors in scalp electrodes for enhanced quality in oxygen deficiency detection during birth (inaktivt)
2010-09-01Avfallsplan (inaktivt)
2010-08-31Tjänsteutveckling och IT (tjänster som använder augemented reality) (inaktivt)
2010-08-31Beräkning av vågenergi (inaktivt)
2010-08-31Elever i behov av särskilt stöd (inaktivt)
2010-08-31Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2010-08-31Biogas från förgasning - en potentilastudie (inaktivt)
2010-08-30RFID for logs (inaktivt)
2010-08-30Programmerare, spelutvecklare och grafisk designer önskas för vidareutveckling av interaktiv webbbaserad kunskapsportal. (inaktivt)
2010-08-27Evaluate and Investigate Pro-cognitive Substances (inaktivt)
2010-08-27Utveckling av produktionsmiljö för direktiva publikationer inom flygområdet (inaktivt)
2010-08-27Administrativ program!! (inaktivt)
2010-08-27Examensarbete Effektiviseringsprojekt (inaktivt)
2010-08-26Barnslinga i Varbergaskogens naturreservat (inaktivt)
2010-08-26Utformning-/gestaltningsprogram av naturreservat (inaktivt)
2010-08-26Master Thesis: Development of Simulation Tool and New Tracking Algorithms for Radio Occultation Receivers. (inaktivt)
2010-08-26Analys av trender och förutsättningar inom glas- och porslinsbranschen. (inaktivt)
2010-08-26Thesis work: Design and optimization of the SeaTwirl 1:50 prototype. (inaktivt)
2010-08-26Thesis work: 1:500 scale test of the SeaTwirl technology. (inaktivt)
2010-08-26New marketing / sales internship fall 2010 in Uppsala (inaktivt)
2010-08-26Produktutveckling av miljöanpassad transportoptimerad portabel toalett (inaktivt)
2010-08-26Employee Value Proposition - Kartlägning i SAS (inaktivt)
2010-08-25Implementering av en enkel iPad app för en motionscykel (inaktivt)
2010-08-25Sammanställning av reparentflöde (inaktivt)
2010-08-25Undersökning och analys av spelmotorer till iPad (inaktivt)
2010-08-25Development and implementation of a scoring algorithm for a karaoke game (inaktivt)
2010-08-25Ökad biogasproduktion vid rötning av slam vid Hammarby Sjöstadsverk (inaktivt)
2010-08-25Programmerare sökes till nyskapande webbprojekt / Programmer wanted for groundbreaking web project (inaktivt)
2010-08-25Fabrication and characterization of nano-scale SiC UV detectors using nano-imprint lithography (inaktivt)
2010-08-24Indoor positioning for mobile phones (inaktivt)
2010-08-24Rättsliga aspekter på offentlig-privat samverkan inom informationsbearbetning. (inaktivt)
2010-08-24Memory Bandwidth Reduction Through Hardware Data Compression (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.