Exjobbsförslag från företag, sida 20

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2010-05-05Examensarbete: Utveckling av magnetisk jordradar (New!) (inaktivt)
2010-05-04Projektarbete Epigenetiska förändringar vid Alzheimer’s sjukdom (inaktivt)
2010-05-04Master Project Epigenetic Changes in Alzheimer’s disease (inaktivt)
2010-05-04Structured 2D/3D material using DNA as building blocks (inaktivt)
2010-05-04Immunoregulatory effects of stromal cells from placenta (inaktivt)
2010-05-04In-plane moisture variations and the effect on out-of plane deformation and paper properties (inaktivt)
2010-05-04Examensarbete - en studie av process och förslag på förbättringar (inaktivt)
2010-05-04Energy efficient Air Condition for heavy trucks (inaktivt)
2010-05-04Evaluation and Testing of Prototype Battery System (inaktivt)
2010-05-04How do medium size Content Providers deliver their content? (inaktivt)
2010-05-04Utveckling av anslutningar för mediarör på motorer (inaktivt)
2010-05-04Semantic matching of content in a social enterprise solution. (inaktivt)
2010-05-03Model based methods for improved maintainability and safety (inaktivt)
2010-05-03Drug and Stock Management System for Rural areas of developing countries (inaktivt)
2010-05-03Semantic Interoperability of Electronic Health Record Systems (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-04-29Webdesign, skapa hemsida (inaktivt)
2010-04-29Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-04-29Computational nanomagnetism (inaktivt)
2010-04-29Utvärdering och utredning av webpubliceringsverktyg. (inaktivt)
2010-04-29Intelligent inmatningsstöd för underrättelserapportering (inaktivt)
2010-04-29Uthållig hantering av förorenade sediment i Östersjön - Livscykelanalys av muddringsteknik (inaktivt)
2010-04-28Förorenade sediment i Östersjön – vad krävs för att de ska kunna hanteras på ett uthålligt sätt? (inaktivt)
2010-04-27test (inaktivt)
2010-04-27Internship position for programmers in Uppsala (inaktivt)
2010-04-26High-speed Tabletop Interaction System: Application Development and User Studies (inaktivt)
2010-04-26Programming Diabetes Data Management System Software (inaktivt)
2010-04-26Optical sensor system for detection of micro-pollutants in water (inaktivt)
2010-04-26FEM-simulering av riktning efter induktionshärdning m.a.p. utmattningshållfasthet (inaktivt)
2010-04-26Implementation and evaluation of retransmissions schemes in LTE (inaktivt)
2010-04-26Hur detekterar vi vilket bränsle det är i tanken och hur oljan mår? - En konceptstudie (inaktivt)
2010-04-26Vill du vara med och bygga framtidens verktyg för personlig utveckling? (inaktivt)
2010-04-23Zinc efficiency in wheat cultivars in Mali (inaktivt)
2010-04-23Java i finansvärlden (inaktivt)
2010-04-23Visualisering av statistik (inaktivt)
2010-04-23Optimering av insugskanal med hjälp av datorsimulering (inaktivt)
2010-04-23Åldring av SCR katalysatorer (inaktivt)
2010-04-23Exjobb i signalbehandling (inaktivt)
2010-04-23Two MSc. theses in modelling and design of mechatronic systems (inaktivt)
2010-04-23Begränsningsrelaterade produktionsförluster i Vattenfall AB Vattenkrafts storskaliga vattenkraft (inaktivt)
2010-04-23REFERENSARKITEKTUR FÖR HANTERING AV MIKROPRODUCERAD EL (inaktivt)
2010-04-23INFORMATIONSUTBYTE MED CIM FÖR ENERGIBRANSCHEN (inaktivt)
2010-04-22Utveckla anhörigstödet för anhöriga som hjälper och vårdar närstående över 65 år med annat modersmål än svenska (inaktivt)
2010-04-22Utvärdering - Hur väl fungerar undervisningsdelen i praon? (inaktivt)
2010-04-22Analysis and methodology development for the analysis of accidents scenario using data from field operational test (inaktivt)
2010-04-21Begränsningsrelaterade produktionsförluster i Vattenfall AB Vattenkrafts storskaliga vattenkraft (inaktivt)
2010-04-21Product Service System within Integrated Logistic Support (inaktivt)
2010-04-21HC-omvandling och värmeöverföring i oxidationskatalysator och filter (inaktivt)
2010-04-20Increased APP expression and formation of aggresomes of Alzheimer disease-related protein APP: A response to cellular stress in AD (inaktivt)
2010-04-20Enhancement techniques for lane position adaptation (inaktivt)
2010-04-20Utveckla metod för utmattningsbedömning med FEM (inaktivt)
2010-04-20Ex-job/thesis work: Push open solution IKEA Components, Älmhult (inaktivt)
2010-04-20Teoretisk och praktisk studie av ny vågkraftteknik (inaktivt)
2010-04-19Air flow measurement validation (inaktivt)
2010-04-19Utredning om oxidationsrester i hydraulolja (inaktivt)
2010-04-19Ventilationsbehov på tvättapparat (inaktivt)
2010-04-19Vidareutveckling av flingtorkningsteknik (inaktivt)
2010-04-19Produktutvecklings- eller konstruktionsuppgift inom ramen för Baling Technologys produktsortiment (inaktivt)
2010-04-19Utredning av problem med hydraulcylindrar (inaktivt)
2010-04-19Validity test of UV absorption method for determination of dissolved lignin in pulping process filtrates (inaktivt)
2010-04-19Undersökning av lyft och transportritningar (inaktivt)
2010-04-19Egen idé? Kontaktpersoner för diskussion om förslag till examensarbete (inaktivt)
2010-04-16Design and implementation of a remote sensing unit for mobile phones using Bluetooth (inaktivt)
2010-04-16Moving to The Cloud – an investigation of the benefits and example implementation (inaktivt)
2010-04-16Online boknings - system HR/personal Media. (inaktivt)
2010-04-16Miljöutredning (inaktivt)
2010-04-16A sensor access platform for cross mobile OS use (inaktivt)
2010-04-14Studier av mitokondriefunktion i fibroblaster från ApoE3/4 bärare med en lång poly-T variant i TOMM40 genen. (inaktivt)
2010-04-14Driver behavior model estimation (inaktivt)
2010-04-14Multiple target detection in Wall Penetrating UWB Radar (inaktivt)
2010-04-14Prognosticering (inaktivt)
2010-04-14Radio Resource Management for M2M communication in LTE (inaktivt)
2010-04-12Miljö- och kvalitetsledning för mindre åkeri (inaktivt)
2010-04-12Marknadsundersökning (inaktivt)
2010-04-12Dependability Evaluation of Automotive Embedded Electronic Systems (inaktivt)
2010-04-12Improvement of a HW simulator to a faster and more versatile tool (inaktivt)
2010-04-12PERFORMANCE AND QUALITY MEASURMENT ALGORITHM (inaktivt)
2010-04-09Utvärdering av Brottsförebyggande Rådet i Kungsbacka (inaktivt)
2010-04-09Undersökning av energiaspekter i bäddprojekt (inaktivt)
2010-04-09Marknadsundersökning för lokalproducerad mat i gränshandeln. (inaktivt)
2010-04-09Vill DU SKAPA den ULTIMATA iPhone/iPad appen. (inaktivt)
2010-04-09Ahlberg data - sveriges ledande företag inom dataåterställning. (inaktivt)
2010-04-08Energibesparande åtgärder i lackeringsföretag (inaktivt)
2010-04-08Uppdatera simuleringsmodeller (inaktivt)
2010-04-07Turbinsimulering (inaktivt)
2010-04-07Modellering av värmetransport (inaktivt)
2010-04-07Thesis project: Calculation of parasol base weights IKEA of Sweden, Älmhult (inaktivt)
2010-04-07Riskhantering av kritiska infrastrukturtjänster (inaktivt)
2010-04-07Perfusion in Chinese Hamster Ovary cell cultivation producing monoclonal antibody for biopharmaceutical bioprocess application (inaktivt)
2010-04-07Perfusion by ATF filtration system in Chinese Hamster Ovary cell cultivation (inaktivt)
2010-04-07Webbaserat kart- och dokumentationssystem för Internetförbindelser (inaktivt)
2010-04-07Examensarbete inom Värmebehandlingscentrum: Studie av karbonitrerade och sätthärdade komponenters utmattningshållfasthet (inaktivt)
2010-04-06Adhesively Bonded Steel Structures (inaktivt)
2010-04-06Psykometrisk analys och uppbyggnad av normgrupper (inaktivt)
2010-04-06Ny mät-trigger i motorprovningen (inaktivt)
2010-04-06GMO i Luleå (inaktivt)
2010-04-06Företagarnas syn på livsmedelskontrollen (inaktivt)
2010-04-06Identifiera utbildningsbehov för energiproduktion från jord och skog (inaktivt)
2010-04-06Praktik alternativt Exjobb - biologisk mångfald (inaktivt)
2010-04-06Livscykelanalys av fönster (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.