Exjobbsförslag från företag, sida 23

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2010-02-09Felkodspositionering (inaktivt)
2010-02-09Nya testmetoder för säkerhetstråd inom säkerhetspapper (inaktivt)
2010-02-09Visuell generering av testscript för automatiserad testexekvering (inaktivt)
2010-02-09Övervakning av högspänningsprodukter (inaktivt)
2010-02-09Skapa ny grafisk profil åt Kite.se (inaktivt)
2010-02-08Vi söker studenter som brinner för verksamhetsstyrning (inaktivt)
2010-02-08Utveckling av en Rich Internet Application i Adobe FLEX (inaktivt)
2010-02-08Skribent, reklamtexter - vill du anta utmaningen? (inaktivt)
2010-02-08Kreativ grafiker och designer sökes - till ett expanderande mediebyrå. (inaktivt)
2010-02-05Marknadsanalys av den nordiska marknaden. (inaktivt)
2010-02-05Vidareutveckling av Safety Case-metodik till att hantera Risk/marginal-profil (inaktivt)
2010-02-05Miljö- och prestandakrav (miljömärkning) vid inköp och upphandling i Frankrike (inaktivt)
2010-02-05Hållfasthetsberäkningar av VVS-fixturer samt åtgärder för att förbättra konstruktionerna. (inaktivt)
2010-02-05Utveckling av nya produkter inom vård och omsorg eller vidareutveckling av företagets befintliga produkter inom VVS-branschen (inaktivt)
2010-02-05Vill du göra ditt examensarbete inom marknadsföring? (inaktivt)
2010-02-05Thesis work: Customer buying behavior IKEA of Sweden, Älmhult (inaktivt)
2010-02-05Miljö- och prestandakrav (miljömärkning) vid inköp och upphandling i Tyskland (inaktivt)
2010-02-05Marketing research ergonomic computer accessories (inaktivt)
2010-02-04Re-making a distribution channel (inaktivt)
2010-02-04Rekommendationsalgoritm / Collaborative Filtering på Familjeliv.se (inaktivt)
2010-02-04Mjukvaruarkitektur för feltoleranta inbyggda system (inaktivt)
2010-02-04Marknadsundersökning för automatiserad analysutrustning (inaktivt)
2010-02-04Examensjobb Effektiv utveckling av Microsoft Sharepoint 2010 (inaktivt)
2010-02-04Batterihantering inom fordonsindustrin (inaktivt)
2010-02-04Energikartläggning/-optimering på Havets Hus (inaktivt)
2010-02-04Optimizing work station set up without sacrificing ergonomics (inaktivt)
2010-02-04Networking Wireless Sensors Using Smart Antennas (inaktivt)
2010-02-04Modelling and control design for a semi active vehicle damper (inaktivt)
2010-02-03Running cooperative enterprises successfully (inaktivt)
2010-02-02Cykla på Öckerö (inaktivt)
2010-02-02Exploration of indoor positioning for hospitals (inaktivt)
2010-02-02iPhone Application adressing Flight Safety (inaktivt)
2010-02-02ADVANCED SCHEDULER SERVICE (inaktivt)
2010-02-02Android Phone Integration (inaktivt)
2010-02-02AUTOMATIC DVB PERFORMANCE MEASUREMENT TOOL (inaktivt)
2010-02-02AUTOMATIC VIDEO QUALITY MEASUREMENT (inaktivt)
2010-02-02Code Analysis (inaktivt)
2010-02-02Kartläggning av ”Mixed Model Assembly lines” (inaktivt)
2010-02-02Skapa en social mötesplats för entreprenörer och investerare (inaktivt)
2010-02-02Social TV (inaktivt)
2010-02-02Förbättrad metod för beskrivning av eko-toxicitet i livscykelanalys – en fallstudie på potatis (inaktivt)
2010-02-02Exjobbsförslag mottages gärna! (inaktivt)
2010-02-02Utveckla ett avancerat webbgränssnitt för att illustrera komplexa processer (inaktivt)
2010-02-02Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2010-02-02Bildning av svetsrök (inaktivt)
2010-02-02Återvinning av tross (inaktivt)
2010-02-02Testkombinatorik och testtäckning (inaktivt)
2010-02-02Utveckling av testsystem för CAN funktioner (inaktivt)
2010-02-01Thesis - Mobile Real-Time Web (inaktivt)
2010-02-01Införande av moduluppbyggda konstruktioner (inaktivt)
2010-02-01Konfigurationsstyrning vid användande av modulindelade konstruktionslösningar. (inaktivt)
2010-02-01Fråga Hudläkaren i Mobilen (inaktivt)
2010-01-29Pressystem (inaktivt)
2010-01-29Ekonomisk optimal isolering för klimatskärm (inaktivt)
2010-01-29Att studera krympspänningar och sprickor i betonggolv på mark som förorsakas av skillnader i relativ fuktighet mellan plattans ovan- och undersida. (inaktivt)
2010-01-29Standardiserade lösningar på processutsug (inaktivt)
2010-01-29Industriell IT: Demo-väska Didrik (inaktivt)
2010-01-29Konstruera för tillverkning (inaktivt)
2010-01-29Gjut -och stelningsförlopp i mässing (inaktivt)
2010-01-28PROGRAMMERING AV ADAPTIV SOLFÖLJARE TILL KONCENTRERANDE SOLENERGISYSTEM (inaktivt)
2010-01-28Mixing for enhanced biogas production (inaktivt)
2010-01-28Simulering av skruvbrott (inaktivt)
2010-01-28Analyzing the usage of Open Source products (e.g. JBoss) within Vattenfall (inaktivt)
2010-01-28Information Hold (inaktivt)
2010-01-28Friktionsskattning (inaktivt)
2010-01-28Energieffektiv eldrift av hjälputrustning inom industrin (inaktivt)
2010-01-28Spillvärmesituation på Scanias norra område i Södertälje (inaktivt)
2010-01-27Reklamfinansiering av befintliga externa betaltjänster via sms. (inaktivt)
2010-01-27Cross validation of vector signal analyser and sensor node measurements (inaktivt)
2010-01-27Simuleringsmodell för analys av värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2010-01-26Hur ser svenska marknaden på internetmarknadsföring idag och i framtiden? (inaktivt)
2010-01-26Barkskalning av kronvilt (inaktivt)
2010-01-26DESIGN AND PROGRAMMING OF AN ADAPTIVE SOLAR TRACKER (inaktivt)
2010-01-26Experimentell studie av interaktionen mellan luftflöde och ureaspray (inaktivt)
2010-01-26Computed Aided Detection of temporal changes in mammography (inaktivt)
2010-01-26Evaluation of CMOS Application Specific Integrated Circuit as camera for novel method for single photon emission tomography (inaktivt)
2010-01-26Grafisk profil för webbaserad samarbetstjänst (inaktivt)
2010-01-26Energianvändning för belysning inom industrin och dess kontorsmiljöer (inaktivt)
2010-01-26Utveckla och stärka Hudiksvall som handelsstad (inaktivt)
2010-01-25Alternative projection lightsources (inaktivt)
2010-01-25Tarantula, Mobile digital signage. (inaktivt)
2010-01-25Water footprint – för att överblicka ett företags vattenanvändning (inaktivt)
2010-01-25Evaluation of a maximum likelihood approach to improve spatial resolution in TOF-PET (inaktivt)
2010-01-25Characterization of mammographic images from a signal processing point of view (inaktivt)
2010-01-25Optimizing x-ray spectrum shape for different clinical computed tomography imaging tasks (inaktivt)
2010-01-25Högtalarplacering (inaktivt)
2010-01-22Kopia av Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-22Miljöpåverkan i samband med användande av lastpallar (inaktivt)
2010-01-20Marknadsföring av ett nytt fossilfritt bränsle – bio-DME (inaktivt)
2010-01-20Förfina den befintliga marknadsföringsstrategin samt implementera den för Agapi Charter, ett företag inom båtcharter (RIB) med en annorlunda inriktning (inaktivt)
2010-01-20Vidareutveckling av autopilot för obemannade farkoster (inaktivt)
2010-01-20Marknadsplan för ny världsunik produkt (inaktivt)
2010-01-19Utredning och utveckling av integration mellan backend och affärssystem (C# framework 3.5) (inaktivt)
2010-01-19Studier av jonkanaler och cell signalering inom området diabetesforskning (inaktivt)
2010-01-19Observatör för skattning av läckage i tryckluftssystem (inaktivt)
2010-01-19Droppstorleksmätning av ureaspray (inaktivt)
2010-01-18Skattning av kabeltemperatur i kabelvinda för elektriskt driven gruvlastare (inaktivt)
2010-01-18Digital footprint analysis (inaktivt)
2010-01-18Thermal conductivity measurements of semiconducting polymers used in thermogenerators (inaktivt)
2010-01-18Utveckling av IT-baserat produktionsuppföljningssystem (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.