Exjobbsförslag från företag, sida 30

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2008-05-30M.Sc. Thesis in Solid Mechanics-Packaging Technology (inaktivt)
2008-05-30Image Analysis - Test of accuracy of a new 3-D method for image analysis of aggregate particles (inaktivt)
2008-05-30Study of size and shape distribution of Glaciofluvium compared to Till with 3-D image analysis (inaktivt)
2008-05-30Virtuellt Whiteboard - Utvecklingsprojekt i Java (inaktivt)
2008-05-30Study of physical properties of till using georadar (inaktivt)
2008-05-30Test of image analysis parameters (inaktivt)
2008-05-30Till genesis (inaktivt)
2008-05-30Total size, shape and surface texture analysis of till with different boulder size and frequencey (inaktivt)
2008-05-30Los Angeles Test of aggregate material evaluated with image analysis (inaktivt)
2008-05-30Image analysis study of the size, shape and surface-texture distributions of genetically different glacial deposits (inaktivt)
2008-05-30Image analysis study of the size, shape and surface-texture distributions of genetically different glacial deposits (inaktivt)
2008-05-30Thin section analysis of microstructures of till boulders compared to Los Angeles Values (inaktivt)
2008-05-30Comparison between the mineralogical compositions of the fines (clay to sand fractions) of till and crushed bedrock (inaktivt)
2008-05-30Total size distribution of coarse clastic sediment (inaktivt)
2008-05-30Image and lazar analysis of fine gravel (inaktivt)
2008-05-30A comparison between the mineral composition of till matrix and the fines produced by the Los Angeles Drum test of till clasts (inaktivt)
2008-05-30Determination of geophysical properties of till based on integrated geophysics (inaktivt)
2008-05-30New Methodology for Formulation Shelf-life Stability (inaktivt)
2008-05-30Minskning av växthuseffekten genom textila innovationer (inaktivt)
2008-05-30Wave phenomena in complex plasmas under microgravity conditions (inaktivt)
2008-05-30De-charging of dust grains suspended in plasma under microgravity conditions (inaktivt)
2008-05-30Miljösystemanalys sluttäckning av deponier (inaktivt)
2008-05-30Förorenade områden (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2008-05-303D modellering av stadsmiljö för stadsplanering (inaktivt)
2008-05-30Study of auroral potentials using multi-satellite data from ESA’s Cluster mission (inaktivt)
2008-05-30Study of auroral potentials using multi-satellite data from ESA’s Cluster mission (inaktivt)
2008-05-30Ligninets komplexbildande förmåga (inaktivt)
2008-05-30Mathematical Modelling of Cable Entanglement in Deployable Space Structures (inaktivt)
2008-05-30Ökad katodlivslängd -ett industrinära projekt (inaktivt)
2008-05-30Kindlins - a novel family of integrin-interacting proteins: crystal structure, biological function and role in human cancers (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av svensk turism i Iran (inaktivt)
2008-05-30Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (inaktivt)
2008-05-30Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2008-05-30Modelling of a system for active feedback stabilization of resistive wall modes installed at the EXTRAP T2R reversed field pinch device (inaktivt)
2008-05-30Design and implementation of control methods for active feedback stabilization of resistive wall modes in the EXTRAP T2R reversed field pinch (inaktivt)
2008-05-30Konstruktion av fristående Cirkustält med buss som pundare - typ Musses husvagn (inaktivt)
2008-05-30Statistikverktyg för e-handelssystem (inaktivt)
2008-05-30Fonetisk sökning för e-handelssystem (inaktivt)
2008-05-30Kartläggning av kornstorlekar och förlustvärden hos höglegerad elektroplåt (inaktivt)
2008-05-30Bioremediation of contaminated soil: Focus on bioavailability and isotope fractionation (inaktivt)
2008-05-30BET-projekt läsåret 2007-2008: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2008-05-30Hur kan Du konstruera en säker och kostnadseffektiv byggnad för lerduveskytte inomhus? (inaktivt)
2008-05-30Minskat energislöseri med textila lösningar (inaktivt)
2008-05-30Inkjetdroppars dynamik på papper (inaktivt)
2008-05-30Ultraljud på hjärta, TEE (inaktivt)
2008-05-30En ny och modern utvecklingsmiljö för snabbutveckling av styrsystem direkt på Target-processor: On-Target-Prototyping (OTP) (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-05-30Hemsida för en samfällighet på 40 st hus (inaktivt)
2008-05-30Marknadsförings och kapitalanskaffningsplan för lansering av internetbaserad transportlogistiktjänst (inaktivt)
2008-05-30Javabaserat frånvarosystem för Gymnasiet (inaktivt)
2008-05-30Javabaserat schemaprogram för Gymnasieskola (inaktivt)
2008-05-30Development of a virtual 3D environment and user inteface implemented in a surgical VR-simulator (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och konstruktion av endoskopisk haptisk utrustning (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och omkonstruktion av två 3-DOF haptiska device till ett 6-DOF device (inaktivt)
2008-05-30Samband mellan simulering och verklighet för vibrationstestade produkter i lastbilar (inaktivt)
2008-05-30Molecular mechanism of transcriptional regulation of the heat shock response in archaea (inaktivt)
2008-05-30Stress response in eukarya: Structural studies on eukaryotic heat shock transcription factors (inaktivt)
2008-05-30Test of image analysis parameters and particle morphology (inaktivt)
2008-05-30Mängdberäkningar direkt från CAD-ritningar (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Cykelbanors komfort och säkerhet (inaktivt)
2008-05-30Kolesterolsänkande läkemedel och ökad effektivitet av cancerbehandling (inaktivt)
2008-05-30Spatial and temporal regulation of growth factor signalling during cell differentiation (inaktivt)
2008-05-30Imagingstudier av hjärnans funktion - neurovetenskap (inaktivt)
2008-05-30Technology development for high throughput comparative genomic analysis of copy number variations (inaktivt)
2008-05-30Framtagning av energiincitamentavtal (inaktivt)
2008-05-30Ett flertal EX-JOBB hos Konftel AB (inaktivt)
2008-05-30Behov och marknadsanalys av minimalinvasiv frakturbehandling (inaktivt)
2008-05-30P2P-plattform för mediadistribution (inaktivt)
2008-05-30Modelling of the folding of thin-film space structures (inaktivt)
2008-05-30Digital Data Protection (inaktivt)
2008-05-30Digital Music Track Analysis (inaktivt)
2008-05-30Betydelse av kolesterol och rubbningar i lipid metabolism för neurolgiska sjukdomar och Alzheimers sjukdom: från molekyl till behandling (inaktivt)
2008-05-30Skapa en virtuell resebyrå/resesite (inaktivt)
2008-05-30Produktutveckling akustikpanel (inaktivt)
2008-05-30Flödereglering/QoS i ett börshandelssystem (inaktivt)
2008-05-30Skapa framtidens musikdistribution - PopCatcher; ett laglig och legal sätt att ladda ner musik! (inaktivt)
2008-05-30Miljövänligare tvätt i Europa - vägen framåt (inaktivt)
2008-05-30Evaluation of a New Method for Computer Tomography for Children (inaktivt)
2008-05-30New types of Polyelectrolyte Complexes (PECs) (inaktivt)
2008-05-30Hjälp Stockholms Hemlösa! (inaktivt)
2008-05-30Generation of statically indeterminate strut-and-tie models for structural concrete by topology optimization methods (inaktivt)
2008-05-30Olfaktometer styrning (inaktivt)
2008-05-30Datoriserad registrering och analys av fysisk aktivitet (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av innovativt verktyg (inaktivt)
2008-05-30Robot Hand Design and Control (inaktivt)
2008-05-30Tool development (inaktivt)
2008-05-30Massive crowds 2000+ for real time 3D games and simulation with animation, AI and physics. Simulating massive crowds on the GPU (inaktivt)
2008-05-30Evaluation of end-user interface design for multimedia search engines (inaktivt)
2008-05-30Processing and mechanical properties of novel wood fiber reinforced cellular composites (inaktivt)
2008-05-30Analysis of optical and radar observation of pulsating aurora (inaktivt)
2008-05-30Generation and transport of UWB radio signals over a FTTH optical link (inaktivt)
2008-05-30Varför tappar dammodlade kräftor sin röda färg? (inaktivt)
2008-05-30Sintering of porous materials (inaktivt)
2008-05-30Text identification on the Internet for global search engine use (inaktivt)
2008-05-30Programering av mjukvara, data (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta inom kardiologi (inaktivt)
2008-05-30Diagnostikplattform för fordonsindustrin (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.