Exjobbsförslag från företag, sida 35

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2008-01-16Miljövårdande datorarkitekturer (inaktivt)
2008-01-16Security Vulnerabilities in Security Products - Specifically for Computers and Mobile Phones (inaktivt)
2008-01-16Utveckling av värmebord till vakuumpressning (inaktivt)
2008-01-16Streaminglösning för film (inaktivt)
2008-01-16Kopia av Streaminglösning för film (inaktivt)
2008-01-16Hållbara städer, C- eller D-uppsats (inaktivt)
2008-01-16Vilken miljöpåverkan har argon? (inaktivt)
2008-01-15Kartläggning och analys av retursystem inom svensk dagligvaruhandeln med fokus på omloppstider (inaktivt)
2008-01-15Karakterisering av avrinningsområde utifrån risker för kommunal dricksvattenförsörjning (inaktivt)
2008-01-15Utvärdering av forskningsmagasin (inaktivt)
2008-01-14Energieffektivisering (inaktivt)
2008-01-14Flytande Villa (inaktivt)
2008-01-14Communication and Traffic Models for Power Systems (inaktivt)
2008-01-11Mobila System (inaktivt)
2008-01-11Inventera, analysera och bedöma Göteborgs universitets godstransporter ur ett miljöperspektiv (inaktivt)
2008-01-11Fuel efficiency improvements in AWD-system (inaktivt)
2008-01-11Lokala miljökvalitetsmål (inaktivt)
2008-01-11Multikriteriaanalys för hantering av förorenade sediment och muddermassor. (inaktivt)
2008-01-11Examensarbete inom mobila system (inaktivt)
2008-01-11Kopia av Examensarbete inom mobila system (inaktivt)
2008-01-11Mobila Systemlösningar (inaktivt)
2008-01-10Webb-/systemutveckling inom en nytänkande musikbransch (inaktivt)
2008-01-10Utveckling av materialkombination för funktionellt förpackningsmaterial (inaktivt)
2008-01-10Optimering av datalager i multimediaapplikation (inaktivt)
2008-01-10Modellintegration Simulink (inaktivt)
2008-01-10Kopia av Multi-satellite measurements of solar wind plasma structures (inaktivt)
2008-01-10Kostnadskalkyler med miljöinformation (inaktivt)
2008-01-10Kopia av Kostnadskalkyler med miljöinformation (inaktivt)
2008-01-10Portning av tblue Embedded Bluetooth Protocol Stack till Linux (inaktivt)
2008-01-09NCC vill förändra byggbranchen- undersökning av den franska inköpsmarknaden av byggmaterial (inaktivt)
2008-01-09Utvärdering av vårdplaner i utredningar om missbrukarvård inom IFO i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-09INTEGRATION AV OPC-SERVER I SIMULERINGSPROGRAM (inaktivt)
2008-01-09A web-based interface for visualization of scientific satellite data (inaktivt)
2008-01-08Using Model or Data Driven design to improve automatic testing. (inaktivt)
2008-01-08Audio Feedback in Automation Systems (aw) (inaktivt)
2008-01-08Göra flerspråkig hemsida för en sk motorcykeläventyrare (aw) (inaktivt)
2008-01-08Marknadsanalys- Wedins skor (inaktivt)
2008-01-08Exjobb JBoss Portal (inaktivt)
2008-01-08Exjobb integration och BizTalk med ESB - prototyp och utredning (inaktivt)
2008-01-08Kopia av Optimering av datalager i multimediaapplikation (inaktivt)
2008-01-07Ingenjör / tekniker sökes till exjobb inom upplevelseindustrin. (inaktivt)
2008-01-07Control and system evaluation of a hydraulic linear actuator (inaktivt)
2008-01-07Examensarbete inom .Net i Indien (inaktivt)
2008-01-04Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde Beskrivning av regementet (inaktivt)
2008-01-04Utvärdering av projekt ”En väg in ” vid Lärcenter Falköping (inaktivt)
2008-01-04Master Thesis Work on Alternative Fuels for Internal Combustion Engines (inaktivt)
2008-01-04Utforming och Implementering av Process för Leveransstöd (så kallat SCM - Supply Chain Management) (inaktivt)
2008-01-04Utveckla och utvärdera nya tekniker kring betal- och registreringsflöde (inaktivt)
2008-01-03Utforming och Implementering av Process för partnerhantering (inaktivt)
2008-01-03Vikaskogs herrgård, en 5000 år gammal bosättning i förvandling (inaktivt)
2007-12-27Programvara för optimering av en biokemisk process (inaktivt)
2007-12-21Modelling of the neutral gas flow in a high power pulsed magnetron (inaktivt)
2007-12-21Comparing two techniques for measuring the electric field in a high-power pulsed magnetron. (inaktivt)
2007-12-21Integration av AUTOSAR i ett verktyg för modellbaserad utveckling (inaktivt)
2007-12-21Modellintegration Simulink (inaktivt)
2007-12-20Miniaturisation of a spacecraft magnetometer using multichip module technique (inaktivt)
2007-12-20Transportmodell (inaktivt)
2007-12-20New Methodology for Formulation Shelf-life Stability (inaktivt)
2007-12-20Är din framtid inom IT-integration och SOA? (inaktivt)
2007-12-20Utveckling av ett in vitro testsystem för screening av potentiellt bentoxiska miljögifter (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-19Kopia av Evaluation of the SPEDE instrument on SMART-1 for Analysing the Electric Field Around the Moon (inaktivt)
2007-12-19Evaluation of the SPEDE instrument on SMART-1 for Analysing the Electric Field Around the Moon (inaktivt)
2007-12-19Förbättring av mätutrustning för minneselektronik. Inriktning: Kommandoenheten (inaktivt)
2007-12-19Kopia av Evaluation of the SPEDE instrument on SMART-1 for Analysing the Electric Field Around the Moon (inaktivt)
2007-12-19Kopia av Evaluation of the SPEDE instrument on SMART-1 for Analysing the Electric Field Around the Moon (inaktivt)
2007-12-19Whistler waves in the magnetosphere (inaktivt)
2007-12-19Kopia av Algoritmutveckling för DNA-sekvensiering (inaktivt)
2007-12-18 Recycling of passenger car tyres and plastics (three projects) (inaktivt)
2007-12-18Modelling and identification for physical analysis in thermonuclear fusion (inaktivt)
2007-12-18Algoritmutveckling - elektroniska styrsystem (inaktivt)
2007-12-17Mobile phone web application (inaktivt)
2007-12-17Three master theses available: Recycling of passenger car tyres and plastics (inaktivt)
2007-12-14Klimatkompensation av varutransporter (inaktivt)
2007-12-14Research Project in developmental neurobiology (inaktivt)
2007-12-14Tillverkning av lågbrusiga tunnlingsmagnetoresistorer (inaktivt)
2007-12-14Characterisation of Polymer Solutions by High Throughput Methodology (inaktivt)
2007-12-14Marknadsundersökning för småskaligt slakteri (inaktivt)
2007-12-14Marknadsföring av konferensanläggning (inaktivt)
2007-12-14Marknadsundersökning Infonova (inaktivt)
2007-12-13Utveckling av värmeteknisk modell av sodapanna utifrån verkliga processer (inaktivt)
2007-12-13Utveckling av lasermätinstrument (inaktivt)
2007-12-13Kopia av Membrane assembly of human G-protein coupled receptors (inaktivt)
2007-12-13Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2007-12-13Kopia av Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2007-12-13Kopia av Kopia av Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2007-12-13Konfiguration av kontrollutrustning med hjälp av IEC 61850 (inaktivt)
2007-12-12Signalmodulering för överföring av HD-audio på standardkabel (inaktivt)
2007-12-12Hästar, veterinärer och IT (inaktivt)
2007-12-12Potential för energieffektivisering i Östergötland (inaktivt)
2007-12-12Analysis of IEC 61850 adoption challenges, and development of training package (inaktivt)
2007-12-10Tidning i utveckling (inaktivt)
2007-12-10Våra fritidsresor – var åker medborgare med bilen? (inaktivt)
2007-12-10Stadsbyggnadsvisioner i europeiska städer (inaktivt)
2007-12-10Saluhallen i framtiden (inaktivt)
2007-12-10Vad har vi för handelsmönster i Örebro? (inaktivt)
2007-12-10Produktutveckling - elektroniska styrsystem (inaktivt)
2007-12-10Research Project in developmental neurobiology (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.