Exjobbsförslag från företag, sida 6

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2011-09-22Rörlighet av arbetskraft mellan Västernorrland/Jämtland och Tröndelagsfylkena (inaktivt)
2011-09-20Analys av elkonsumenters intresse av förbrukningsflexibiliet (demand-response) - en enkät och intervjustudie (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av databas för energistatistik och packetering av stora datamängder av kunddata (inaktivt)
2011-09-20Utvärdering av mötesplatser/biblioteksfilialer (inaktivt)
2011-09-20Labtekniker inom litium-jon-batterier för framtidens elfordon och energiförsörjning. (inaktivt)
2011-09-20Logistiksystem för process baserad arkitektur (inaktivt)
2011-09-20Automatic Seal Identification in Aerial Images from the Arctic (inaktivt)
2011-09-20Utveckling stöldskydd för dieseltankar (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-09-20Mediaplan till artist (inaktivt)
2011-09-19Minska mil i bil - vilka åtgärder kan hjälpa oss? (inaktivt)
2011-09-16Balansering av vindkraft i det nordiska elsystemet (inaktivt)
2011-09-16Examensarbete om Sveriges största och viktigaste industrier (inaktivt)
2011-09-15BI/affärsinsikterslösning i Sharepoint (inaktivt)
2011-09-15Dokumenthantering, sök och samarbete (inaktivt)
2011-09-15Komponenbaserat intranät (inaktivt)
2011-09-15Livscykelsunderhållsplanering för hållbara bostäder (inaktivt)
2011-09-13Browser fingerprinting (inaktivt)
2011-09-13Databas som håller reda på bonuspoäng (inaktivt)
2011-09-13Webbaserad databas och Iphone-app Besökaren ska kunna ange sin adress och få träffar i närområdet... (inaktivt)
2011-09-13Skapa ett kul läromedel till årskurs 4-6 kring sopsorteringen i Östersund (inaktivt)
2011-09-13Hur klara den tuffa vardagen som arbetslös? (inaktivt)
2011-09-13Studier kring arbetsmiljö (inaktivt)
2011-09-13Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-12Kartläggning av mikrobiologisk kontamination (inaktivt)
2011-09-12Samband mellan slipning och Barkhausenvärde på vevaxlar (inaktivt)
2011-09-12Thesis Project Proposal - METER DATA MANAGEMENT SYSTEM (inaktivt)
2011-09-12Vidareutveckling av portföljoptimerare (inaktivt)
2011-09-09M.Sc. Thesis Project Proposal - Investigations of Micromixing in Alfa Laval’s ART® Plate Reactors (inaktivt)
2011-09-09Jämförelse mellan olika former av entreprenader inom järnvägsprojekt (inaktivt)
2011-09-09Green Product Design (inaktivt)
2011-09-08Analyzing possible caching gain in IP access networks (inaktivt)
2011-09-08Tillgänglighet på stationer för funktionshindrade (inaktivt)
2011-09-08Utveckla en modell för att värdera nyttan av innehållet i vägdatabaser (inaktivt)
2011-09-08Testverktyg på Trafikverket (inaktivt)
2011-09-08Utveckling av OFP, oförstörande provning (inaktivt)
2011-09-08Android based – Internet connection status and performance of today (inaktivt)
2011-09-07Information och kommunikation, behov av kommunikationsplan och strategi för användandet av sociala medier (inaktivt)
2011-09-07Sug-och-blåsstyrd paramotor trike (inaktivt)
2011-09-07Premium prissättning reservdelar (inaktivt)
2011-09-06Produktutveckling (inaktivt)
2011-09-05Volvo IT - attraktiv arbetsplats ur ett arbetsmiljöperspektiv (inaktivt)
2011-09-05Koncept, avtal och benchmarking - utveckling av Café Peace & Love (inaktivt)
2011-09-05Sponsorpaket - Peace & Love Foundation (inaktivt)
2011-09-05Var med och utveckla ICA Logistik (inaktivt)
2011-09-02E-blanketter istället för pappersblanketter för en effektivare och kvalitetssäker handläggning (inaktivt)
2011-09-02Survey of the mobile industry in the Gothenburg region (inaktivt)
2011-09-01Automattest i finansbranschen (inaktivt)
2011-08-29Livscykelanalys av klädesplagg (inaktivt)
2011-08-29Innovative Health Apps Development (inaktivt)
2011-08-29VoIP solutions in Axis network cameras (inaktivt)
2011-08-29Porting of Dalvik VM (inaktivt)
2011-08-29Green Product Design (inaktivt)
2011-08-29New camera concept (inaktivt)
2011-08-29Mobile surveillance for vehicles (inaktivt)
2011-08-29Image Processing Algorithms (inaktivt)
2011-08-29Environmental impact investigation (inaktivt)
2011-08-29Från idé till en produkt färdig för marknaden. (inaktivt)
2011-08-29Marknadsundersökning/ traine-jobb Kiev (inaktivt)
2011-08-26Design of a high precision GPS (inaktivt)
2011-08-26Enterprise Architecture Modeling at KTH (inaktivt)
2011-08-26Avancerad cache-hantering för karttjänster mha Carmenta Server (inaktivt)
2011-08-26Shape Editing for PenBased Tabletops (inaktivt)
2011-08-26Hälsofrämjande ledarskap (inaktivt)
2011-08-26Design of an indoor positioning test system (inaktivt)
2011-08-26Vattenundersökning, en utökning av kontrollprogrammet för vatten på Falu Återvinning, Falu Energi & Vatten AB (inaktivt)
2011-08-23Erosion during brazing (inaktivt)
2011-08-23Optical observation of aurora on an astrophysical balloon (inaktivt)
2011-08-23sponsored project: "Non-contact high voltage and high current measurements" (inaktivt)
2011-08-23Biologiska sensorer för vattenkvalitet (inaktivt)
2011-08-22Carbon footprint (inaktivt)
2011-08-22Paid Master Thesis – Vibration Analysis for Optimization of Land Based Oil and Gas Drilling Operations. (inaktivt)
2011-08-22Research Master’s Thesis Projects in Theoretical Computer Science (inaktivt)
2011-08-22Which system solution should be chosen at a future electrification of the roads for electric lorries? (inaktivt)
2011-08-22Estimering av produkters nyckelkvaliteter (inaktivt)
2011-08-22sponsored project: "Automation and sensor networking using industrial buses" (inaktivt)
2011-08-22sponsored project: "Pre-study: solid-state power transformer" (inaktivt)
2011-08-22EM transients calculation by the PEEC method (inaktivt)
2011-08-22Frequency response analysis (FRA) on rotating machines (generators and motors) (inaktivt)
2011-08-22Heat Exchangers for Future Heavy Commercial Vehicle Powertrains with reduced CO2 emissions (inaktivt)
2011-08-19Analys och optimering av marknadsföringskanaler för jobbannonseringsföretag (inaktivt)
2011-08-18Utvecklas efterfrågan på ekologiska kläder, skor och inredning? (inaktivt)
2011-08-18Energieffektiva butiker (inaktivt)
2011-08-18D-vitamin av konstgjort solljus (inaktivt)
2011-08-17Stadsplanering av gröna ytor, Moldavien (inaktivt)
2011-08-17Trafikplanering i Moldavien (inaktivt)
2011-08-17Master’s Thesis Project in Machine and Process Technology (inaktivt)
2011-08-17Nyetablering av deponi i Moldavien (inaktivt)
2011-08-17Stängning av avfallsdeponi i Moldavien (inaktivt)
2011-08-17Detection of Low Probability of Intercept Radar Emitters (inaktivt)
2011-08-17Venflöde efter djup ventrombos (inaktivt)
2011-08-17Språkteknologi för kvalitetsutveckling och medicinsk forskning (inaktivt)
2011-08-15Master of Science Thesis: Modeling Software Development Tool Chains (inaktivt)
2011-08-15Managementstöd för beslutsfattare: The Enterprise Architecture Analysis Tool (inaktivt)
2011-08-15Master thesis on an innovative control strategy for improving bus reliability - field trial in Stockholm (inaktivt)
2011-08-15Integrated description of system architecture (inaktivt)
2011-08-12Master thesis opportunity in Social Sustainability (inaktivt)
2011-08-12Fjärrkontroll för Android-telefoner (inaktivt)
2011-08-12Examensarbete - Styrsystem (inaktivt)
2011-08-12Personalisera 1,7 miljoner människors tv-tittande (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.