Exjobbsförslag från företag, sida 8

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2011-06-19Stressfaktorers betydelse för Listeria monocytogenes lag-fas i livsmedel (inaktivt)
2011-06-19Master Thesis (Examensarbete)(1): Smartphone Apps, 30 ECTS (inaktivt)
2011-06-19Master Thesis (Examensarbete)(2): Smartphone Apps, 30 ECTS (inaktivt)
2011-06-19Utbildning i Kongo-Brazzaville - möjligheter och begränsningar (inaktivt)
2011-06-19Utveckling av applikation för mobiltelefon (inaktivt)
2011-06-19Utveckling av spelledningsapplikation (inaktivt)
2011-06-19Världens roligaste tenta (15 eller 30 Hp exjobb) (inaktivt)
2011-06-17Utveckling av system mellan smartphone och web (2 pers) (inaktivt)
2011-06-16Structural studies of a bacterial lipopolysaccharide (inaktivt)
2011-06-15Kemikaliehantering på flygplats (inaktivt)
2011-06-09Thesis project: Analyze laws and standards for product development and product requirements IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-06-08Biosensor studies on cells (inaktivt)
2011-06-07Automatisk mobilanpassning av webbplatser (inaktivt)
2011-06-01Thesis project: The mechanics of concealed hinges IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2011-05-31How to calculate filling degree in transports (inaktivt)
2011-05-30Studie kring alternativ: fogning av koppargavel mot kopparrör (inaktivt)
2011-05-30Autostereoscopic 3D display. Industrial design and mechanical construction (inaktivt)
2011-05-30Call for masters students to profile solid waste management in urban areas for UN-Habitat book publication - using mass flow analysis as a papping tool. (inaktivt)
2011-05-30Computational 3D image analysis of the actin filament structure (inaktivt)
2011-05-30Avgångsorsaker bland TM-personal (inaktivt)
2011-05-30Utveckling av iPhone och Android applikation (inaktivt)
2011-05-30Thesis Worker - Using multiple transport networks from NetInf enabled Android phones-00035956 (inaktivt)
2011-05-26Miljökonsultbranschen idag och imorgon (inaktivt)
2011-05-25Identify customization and module oppurtunities for machines. (inaktivt)
2011-05-24Ekosystem för journalister (inaktivt)
2011-05-23Dimensionering av skruvförband mot statiska brott (inaktivt)
2011-05-23In-cylinder combustion simulation using CFD (inaktivt)
2011-05-23Intranät med Microsoft SharePoint (inaktivt)
2011-05-23Ultrafiltrering och molekylär detektion av patogena mikroorganismer i vatten (inaktivt)
2011-05-19Development of modified release systems for use in early preclinical studies (inaktivt)
2011-05-18Vad tjänar organisationer på personlig effektivitet hos de anställda? (inaktivt)
2011-05-17Master Thesis (Examensarbete): Smartphone Apps (inaktivt)
2011-05-17Vill du hjälpa oss med att ta reda på hur världens bästa industriella datakommunikation fungerar? (inaktivt)
2011-05-17Power quality analysis in the 130 KV connection of an 110 MW wind farm (inaktivt)
2011-05-11iOS-utvecklare sökes till musikbolag! (inaktivt)
2011-05-11Vill du skapa en Facebook applikation för framtidens stad? (inaktivt)
2011-05-11Vill du skapa en Facebook applikation för framtidens stad? (inaktivt)
2011-05-11Strategi för avkopplingskondensationer (inaktivt)
2011-05-10Detaljerad förståelse kring syntes av hårda titankarbidfilmer (inaktivt)
2011-05-10Interaction design for tools for game design documentation (inaktivt)
2011-05-10Hållbar avfallshantering - exjobbare sökes till ett verkligt fall i Moldavien (inaktivt)
2011-05-09Kommunikationslösning för ekologiska lantbrukare (inaktivt)
2011-05-09Big Data Visualization (inaktivt)
2011-05-09Formell verifiering av design och krav för functional safety (inaktivt)
2011-05-09Social Network Analysis Utilizing Big Data Technologies (inaktivt)
2011-05-09Determinants of the ease of hacking (inaktivt)
2011-05-09Modellering och reglering av en kokarvattenreaktor (inaktivt)
2011-05-09Modellering av fastbränslepanna (inaktivt)
2011-05-09Design av operatörsgränssnitt (inaktivt)
2011-05-04Modeling surface roughness in radiative transfer (inaktivt)
2011-05-03Introduktionsfilm för nyanställda - SKF (inaktivt)
2011-05-03Kundvärde av en ny produkt för stenindustri samt byggbolag (inaktivt)
2011-05-02Open Source Business Intelligence (inaktivt)
2011-05-02Geografiskt forum för kommuner (inaktivt)
2011-05-02Effektiv utveckling av ärendeapplikationer (inaktivt)
2011-05-02Hållbart ledarskap (inaktivt)
2011-05-02Uppföljning och utvärdering av effekter av matematikutvecklingsarbete (inaktivt)
2011-05-02Applikationsutveckling i tillväxtföretag (inaktivt)
2011-04-29Master Thesis proposal - SKF Group Manufacturing Development Centre (inaktivt)
2011-04-29M2 och EEYORE Simulatormodell (inaktivt)
2011-04-29Examensjobb: Benchmarking om korttidssjukfrånvaro. IKEA Svenska AB, Torsvik eller Älmhult (inaktivt)
2011-04-28Energibesparing hos värmebehandlande och plåtformande företag (2 examensarbeten) (inaktivt)
2011-04-28Svenskars syn på jurister och advokater (inaktivt)
2011-04-28Sentiment analysis in social enterprise collaboration. (inaktivt)
2011-04-28Identification of the arthritis regulating gene in APLEC (inaktivt)
2011-04-28Epigenetic regulation of experimental arthritis (inaktivt)
2011-04-26Ökad mångfald bland instruktörer inom polisen (inaktivt)
2011-04-26Teoretisk och praktisk studie av ny vågkraftteknik HT 2011 (inaktivt)
2011-04-26Webutveckling av e-handelssida för östafrikanska marknader (inaktivt)
2011-04-26Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-04-26Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-04-21Försvarsmakten och exjobb (inaktivt)
2011-04-21Framtagande av ny affärsplan åt konsultföretag inom kraft- och processindustrin (inaktivt)
2011-04-21Thesis project/ Student assignment: Surface and mechanical definition- a quality project IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-04-21Alzheimerforskning – Transgena djurmodeller (inaktivt)
2011-04-21Kartläggning av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar på mindre stationer (inaktivt)
2011-04-21Robust Image-based Recognition of Sign Language Signs (inaktivt)
2011-04-21Inductive charging of electrical vehicles – Commercial vehicle applications (inaktivt)
2011-04-21Inductive charging of electrical vehicles – application and economical aspects (inaktivt)
2011-04-21Inductive charging of electrical vehicles – technology transfer (inaktivt)
2011-04-21Inductive charging of electrical vehicles - system study (inaktivt)
2011-04-21Shielding of transformer stray fields in trains (inaktivt)
2011-04-20Kartläggning av framtida behov av nedan specificerade kompetenser* inom upplevelseindustrin *Kompetenser = Projektledare/Producent/Koordinator och Säkerhetsansvarig inom Musik- och Eventarrangörs-området (inaktivt)
2011-04-20Miljöutredning (inaktivt)
2011-04-19Drogförebyggande arbete (inaktivt)
2011-04-19Granskning av pedagogisk litteratur för bleckblåsundervisning (inaktivt)
2011-04-19Pedagogiska förutsättningar för instrumentalundervisning med enskild elev jämfört med undervisning i grupper (inaktivt)
2011-04-19Utveckling och design av hemsida (inaktivt)
2011-04-19Sensorer för vattenkvalitet (inaktivt)
2011-04-19Analys och metodutveckling avseende missionsutvärdering på helfordon (inaktivt)
2011-04-19Using magnetic fields to prevent microorganism growth (inaktivt)
2011-04-19Implementation av mätinstrument på pappersbruk – var med och skapa framtidens mätteknik! (inaktivt)
2011-04-19Utvärdering av signalbehandlingsmetoder (inaktivt)
2011-04-19Produktionsutveckling på Aratron AB. Aratron AB bildades 1971 och ingår idag i Addtech-koncernen som är registrerat på Stockholms Fondbörs. Aratron förser svensk industri med högkvalitativa transmissioner och linjärsystem. (inaktivt)
2011-04-19Connected TV Move (inaktivt)
2011-04-19My Social TV (inaktivt)
2011-04-19Föräldrarnas roll i lärandet för elever på Kulturskolan (inaktivt)
2011-04-19IT i instrumentalundervisningssituationer -vilka pedagogiska möjligheter ger en MacBook? (inaktivt)
2011-04-14Fyra uppsatsförslag (inaktivt)
2011-04-14Internationell kommunikationsplattform till Sverigeskafferiet (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.