Exjobbsförslag från företag, sida 84

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2004-03-09Bayesianskt nätverk i ett system för övervakning av en gasturbin (aw) (inaktivt)
2004-03-09Analys av affärsidé, affärsplan och överensstämmelse samt identifiering av marknaden. (inaktivt)
2004-03-09Analys av polisens arbetssätt när det gäller rekrytering (inaktivt)
2004-03-09Kartläggning av befintliga företags underleverantörer (inaktivt)
2004-03-08test (inaktivt)
2004-03-08Ärendehantering i relationsdatabas (inaktivt)
2004-03-08Studie av G.729 talkodaralgoritm (inaktivt)
2004-03-08Marknadsundersökning bland reklambyråer och deras syn på Dalarnas tryckerier i jämförelse med andra tryckerier (inaktivt)
2004-03-08Miljöanpassad väghållning (inaktivt)
2004-03-05Utveckling i Java för en spännande produkt (inaktivt)
2004-03-05Comparison between data and simulation of high energy collisions with bottom-quark pairs (inaktivt)
2004-03-05Revidering av elritningar - sågverk (inaktivt)
2004-03-05Formgivarna och hemslöjden (inaktivt)
2004-03-05Atherosclerosis an amyloid disease? (inaktivt)
2004-03-05Search for factors involved in neurogenesis and neuronal differentiation in the adult brain (inaktivt)
2004-03-04test 1 (inaktivt)
2004-03-04Tidsredovisning (inaktivt)
2004-03-04Blev vår skola bättre efter organisationsförändringen? (inaktivt)
2004-03-02Lokaler för småindustrier ¿ ett försummat område i arbetet med hållbart byggande. (inaktivt)
2004-03-02Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2004-03-01jkhjh (inaktivt)
2004-03-01Konstruktion/fixturer (JH 10) (inaktivt)
2004-03-01test 43 (inaktivt)
2004-02-27C-programmering av mikroprocessor med stöd för Bluetooth och flashminne (inaktivt)
2004-02-27Linux- och Java-kunnig! (inaktivt)
2004-02-27Kartläggning och identifiering av samarbetspartner i USA (inaktivt)
2004-02-26Integration av projektplaneringsverktyg och tidrapportering (inaktivt)
2004-02-24Marknadsundersökning ¿ Internetbaserad tjänst för fastighetsförvaltning (aw) (inaktivt)
2004-02-243D-MID, tredimensionella kretskort (inaktivt)
2004-02-24Designa och ta fram en prototyp (inaktivt)
2004-02-23Prissättning av kollektivtrafik (inaktivt)
2004-02-23Cardiac disease and heart valve amyloid: what´s the connection? (inaktivt)
2004-02-23Modelling and design of photonic crystal-based optical integrated circuits (inaktivt)
2004-02-23Undersökning av biotekniska processteg vid mekanisk massaframställning (inaktivt)
2004-02-23Produktionstekniska studier sågverk (inaktivt)
2004-02-20Planeringssystem personal/schema/rapporter/nyckeltal (inaktivt)
2004-02-20Webbaserat stöd för diabetesvård (inaktivt)
2004-02-20Utformning av gränssnitt för kvalitetsstyrningssystem (Bollnäs) (inaktivt)
2004-02-18Nöjda kunder i tjänsteverksamheter (Ljusdal 32) (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2004-02-18RSV - Systemutveckling. System of interconnected systems. Kan detta mönster vara till nytta i RSVs arkitektur samt för den sorts system RSV utvecklar. (inaktivt)
2004-02-18Game developer for mobile phones (inaktivt)
2004-02-18Utvärdering miljöprojekt (Gävle) (inaktivt)
2004-02-18Characterization of cell wall beta-glucosidase from rye (Secale cereale) (inaktivt)
2004-02-18Statistik, felberäkning, energisystem, mätsystem, problemlösning (Ljusdal 23) (inaktivt)
2004-02-18Marknadsundersökning för idrottsanläggning (inaktivt)
2004-02-18Miljöutredning (Gävle) (inaktivt)
2004-02-18Beräkningar/undersökning av miljöns påverkan på BB. (inaktivt)
2004-02-17Utvärdering av vindkraftverk (inaktivt)
2004-02-17Marknadsundersökning om Säkerhetsövervakning (Intrusion Prevention) (inaktivt)
2004-02-17Marknadsundersökning av ny förpackningsprodukt (inaktivt)
2004-02-17Marknadsföring eller -undersökning av kommunikation på internet. (inaktivt)
2004-02-16Optimering av insättning (Hofors) (inaktivt)
2004-02-16Kartläggning av nyföretagandets omfattning samt faktorer som påverkar viljan att starta eget företag i Mölndals kommun (inaktivt)
2004-02-16Marknadsundersökning för ett informationscenter i stora butikskedjor. (inaktivt)
2004-02-1630 exjobb hos Ovako Steel (Hofors) (inaktivt)
2004-02-15Hårdvarubaserade videokomprimering (2 examensarbete) (inaktivt)
2004-02-12Marknadsundersökning av ett hälsohem (inaktivt)
2004-02-12Omkonstruktion av RC-bil 1:6 till en elektriskt driven forskningsplatform som skall utrustas med en Linux dator i PC104 format. (inaktivt)
2004-02-11Tillståndsprövning av reningsverk (JJ) (inaktivt)
2004-02-11Saneringsplaner för avloppsnät (JJ) (inaktivt)
2004-02-11BYGGNADSRITNING OCH MODELL PÅ TRÄDKOJA I VÄSTRA GÖTALANDS ÅTERHÄMTNINGSTRÄDGÅRDAR (inaktivt)
2004-02-11MARKNADSUNDERSÖKNING FRISKVÅRD (inaktivt)
2004-02-11OMBYGGNAD AV EN SNICKERIFABRIK TILL SPA (inaktivt)
2004-02-11Förslag till hårda strukturer/ytor i återhämtningsträdgårdar inom friskvård (inaktivt)
2004-02-11ÅTERSKAPANDE AV BETESMARKER PÅ LINDHULT (inaktivt)
2004-02-11Kartläggning av gammal gårdsmiljö på Lindhult under 1800-talet (inaktivt)
2004-02-10Market Study - Business Process Analysis and Strategic Positioning of a Business Support System in the Mobile Telecom Wholesale Industry (inaktivt)
2004-02-10Strukturering av modeller avsedda för helfordonssimulering (inaktivt)
2004-02-10Riskanalys inom IT-projekt (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2004-02-10Verktyg för efterjustering av rostfria kragar (inaktivt)
2004-02-10Verktyg för efterjustering av rostfria kragar (inaktivt)
2004-02-10Teknik för resurssnål bevattning i Semi-Arida områden (inaktivt)
2004-02-10Datasäkerhet - Säkerhetsrevision (inaktivt)
2004-02-10Framtidens identifikationssystem (inaktivt)
2004-02-10Utreda marknadsekonomiska förutsättningar för en alternativ ekologisk nedbrytbar produkt för avisning och snöröjning. (33) (inaktivt)
2004-02-10Sammankoppling av Simics med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2004-02-10Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2004-02-10Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2004-02-10Utveckling i kartverktyget MapInfo och GIS För dig som har kunskap om programmering och utveckling för kartverktyget MapInfo och även GIS (inaktivt)
2004-02-10Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2004-02-09Energiutredning kopplat till vattenverk (JJ) (inaktivt)
2004-02-09Utvärdering om 6-åringar får bättre skolstart genom förskoleklass (inaktivt)
2004-02-09Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2004-02-09Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2004-02-09Hur får vi balans på krav, kontroll, stöd och arbetsuppgifter (Gävle) (inaktivt)
2004-02-06Produktinriktad applikationsutveckling i .NET (Visual Basic) inom Health&Fitness-området (inaktivt)
2004-02-06The effect of freeze-drying and granulation on the swelling properties of polymers (inaktivt)
2004-02-06Biacore technology, synthetic inhibitor binding interactions and kinetics (inaktivt)
2004-02-06Kapillärelektroforetisk karaktärisering av polysaccarider med laserinducerad fluorescensdetektion (inaktivt)
2004-02-06Identifiering av polära läkemedelsmetaboliter med hjälp av LC-SPE-NMR (inaktivt)
2004-02-06Regioselectivity In The Reaction Of 3-Aminopyrazoles (inaktivt)
2004-02-06Research DMPK (inaktivt)
2004-02-06Peptide mapping by capillary/standard LC/MS and multivariate analysis (inaktivt)
2004-02-06Characterisation of mono- and di-saccharides and degradation products using tandem mass spectrometry (inaktivt)
2004-02-06Development of a LC system for trapping and enrichment of related impurities prior to analysis by MS or NMR (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.