Exjobbsförslag från företag, sida 87

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2003-12-17Familjehemsplacerad - hur gick det sen? (Ovanåker) (inaktivt)
2003-12-15Verksamhetsutveckling / utvärdering (inaktivt)
2003-12-15Multi protocol message brokering - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-12-15Scientific Visualisation with Haptics using VTK and Reachin API (inaktivt)
2003-12-15Analysera händelser mellan företag och människor i ett miljönätverk (inaktivt)
2003-12-12Rapportering med GPS teknik (Ljusdal 24) (inaktivt)
2003-12-12Småföretagares arbetsmiljö (Ljusdal 20) (inaktivt)
2003-12-12Paketföljning med ny teknik (Ljusdal 19) (inaktivt)
2003-12-12Utvecklingen av färdtjänsten i Gävle kommun med betoning på ekonomin (Gävle) (inaktivt)
2003-12-12Jämförande studie av behandlingsresultat (Ljusdal 5) (inaktivt)
2003-12-12Informella kriterier vid lönesättning (Hudiksvall) (inaktivt)
2003-12-11Teknisk Illustration (inaktivt)
2003-12-11Kundservice - Hur upplever studenten vår service och information avseende förmedling av studentbostäder (aw) (inaktivt)
2003-12-11Exjobb för två beräkningsingejörer (inaktivt)
2003-12-11Hur skall vi presentera oss för våra nuvarande kunder och ev. nya kunder? (Söderhamn) (inaktivt)
2003-12-11Kundregister (Söderhamn) (inaktivt)
2003-12-11Säljstödsprogram (Söderhamn) (inaktivt)
2003-12-11Attitydundersökning bland anställda (inaktivt)
2003-12-11Marknadundersökning/utveckling av möbelförsäljningen i Tibro. (inaktivt)
2003-12-11Inställningar/Skydd/Bilstolar (inaktivt)
2003-12-11Alternativa koncept idéer för förbättring (inaktivt)
2003-12-11Layout (inaktivt)
2003-12-11Lagerkostnader (inaktivt)
2003-12-11Processutveckling (inaktivt)
2003-12-11Utveckling av unika beräkningsmodeller för egenskaps-/funktionsprovning (inaktivt)
2003-12-11Marknadsföringsplan-Järbo Garn (Sandviken) (inaktivt)
2003-12-11Marknadsundersökning- Utveckla kundrelationer (Sandviken) (inaktivt)
2003-12-11Marknadsundersökning Swebus (Gävle) (inaktivt)
2003-12-10Genetic diversity in old Swedish horticultural crops (inaktivt)
2003-12-10Genetic diversity in old Swedish horticultural crops (inaktivt)
2003-12-10Miljöpåverkan från uppodlade sura sulfatjordar (inaktivt)
2003-12-10Multicote 4-6 månader, artificiellt tillverkat, långtidsverkande gödselmedel och dess frisläppningstakt av näringen. Vatten och värme påverkar, men sker urlakni (inaktivt)
2003-12-10Mineralgödselmedlet LIHTO (kravmärkt) inblandat i odlingssubstrat och dess bekämpningseffekt/förhindring av sorgmyggor, vita flugor etc. i krukväxtkulturer. (inaktivt)
2003-12-10Ekologisk gödsling av tomatkultur i torvsubstrat (inaktivt)
2003-12-10Bekämpning av hallonängern Byturus tomentosus med växtdofter (inaktivt)
2003-12-10Värmebehandling av grönsaksfrön mot utsädesburna växtsjukdomar (inaktivt)
2003-12-09Branschanalys/marknadsanalys (inaktivt)
2003-12-08Applikationsutveckling av det intelligenta stetoskopet (inaktivt)
2003-12-08Kvalitetsdokumentation av tillverkningsprocess (jj) (inaktivt)
2003-12-08Apparatkapslingar för driv- och styrsystem till krananläggningar - underlag för miljöcertifiering (jj) (inaktivt)
2003-12-08Extern kommunikation i Torsby kommun (inaktivt)
2003-12-05Ett kooperativt gränssnitt mot en mobil robot (inaktivt)
2003-12-04Förflytta materia med dina hjärnvågor - mjukvaruutveckling för spel (inaktivt)
2003-12-04Magnus test (inaktivt)
2003-12-04Image reconstruction for optimization of radiation therapy (inaktivt)
2003-12-04Investigation and improvement of the usability and consistency of the Mobile Phone IP Telephony User Interface (inaktivt)
2003-12-04Termodynamisk databas med molära volymer för verktygsstål och snabbstål (inaktivt)
2003-12-04Marknadsföringsmaterial PaperPak (inaktivt)
2003-12-04Utbildning i teamutveckling på PaperPak i Aneby. (inaktivt)
2003-12-04Devising strategies to treat genetic diseases with cell penetrating peptides (inaktivt)
2003-12-04Isolation of compounds that inhibit fibrosis and tumor stroma formation and optimalization of drug delivery (inaktivt)
2003-12-04Maturation of bloodvessels in vitro and in vivo (inaktivt)
2003-12-04Gene therapeutic approach for studying fibrosis and blood vessel formation in the body (inaktivt)
2003-12-04Isolation of stemcells that lead to cells with a fibrotic phenotype-defining the pericyte/fibroblast lineage (inaktivt)
2003-12-04Om/nybyggnation av garage och andra lokaler för samfällighet (inaktivt)
2003-12-04BIOINFORMATIKSTUDIER PÅ GPCRs (inaktivt)
2003-12-04NYA ALGORITMER FÖR KARAKTERISERING AV STORA ANTAL GEN- OCH PROTEIN SEKVENSER (inaktivt)
2003-12-04Kaos och självorganisation (inaktivt)
2003-12-04Droplets in microscopic fluid flow (inaktivt)
2003-12-04Recreation of functional bloodvessels and supporting structures by stimulating stem cells and vascular stem structures via gene therapy (inaktivt)
2003-12-03Bygger vi dyra bostäder? (inaktivt)
2003-12-03Vilken bild ger tidningarna av EU-programmet Mål 2 Västra? En utvärdering av Mål 2 Västras informationsinsatser (inaktivt)
2003-12-02Utreda miljö och marknadsekonomiska förutsättningar för en alternativ ekologisk nedbrytbar produkt för avisning och snöröjning. (33) (inaktivt)
2003-11-28RSV - metodbeskrivningar och modeller för utvärderingar för användbarhet samt tester av lämlighet av modellerna. (inaktivt)
2003-11-26Ekonom! Valfjället Skicenter behöver din hjälp! (inaktivt)
2003-11-26Nöjeskulturen på Gotland (20) (inaktivt)
2003-11-26Färjetrafiken till och från Gotland (19) (inaktivt)
2003-11-26Smidiga Gotland (21) (inaktivt)
2003-11-25Programmering för utveckling av ett informations center. (inaktivt)
2003-11-25Design av glasögon med tre mikrofoner och fyra vibratorer för dövblinda (inaktivt)
2003-11-24Analysera produktkvaliteten på formspruta (inaktivt)
2003-11-24Analysera nyttjandegraden och hitta förbättringar på maskiner och robotar (inaktivt)
2003-11-24Optimering av lagerplatser (inaktivt)
2003-11-24Styrning av axialfläkt för ventilation av lägenhet i kombination med naturliga krafter (termiska stigkrafter och ev vind) (aw) (inaktivt)
2003-11-24Simulering av laddningstransport i halvledare (inaktivt)
2003-11-24Underlag till miljöcertifiering (inaktivt)
2003-11-21Kartlägg varför företag inte vill växa (inaktivt)
2003-11-21Benägenhet att byta till kollektivtrafik från andra transportslag vid arbetsresor (inaktivt)
2003-11-20Instability of separated boundary-layer flows (inaktivt)
2003-11-20Instability of separated boundary-layer flows (inaktivt)
2003-11-20Spänningskorrision hos rostfria stål (inaktivt)
2003-11-19Gotlands handelsbalans (03) (inaktivt)
2003-11-18Patientjournalsystem med SNOMED CT (inaktivt)
2003-11-18Skriva program till handdator för inmatning av mätplatsdata (Sandviken) Verifiering / Kontroll av mätsystem i elkraftanläggningar med mobil mätdator. (inaktivt)
2003-11-18Driftssätta ett fungerande kompetensregister i Movex (inaktivt)
2003-11-17Mekanismer för deaktivering av SCR vid eldning av biobränslen (inaktivt)
2003-11-17Craftsmanship (inaktivt)
2003-11-14Grafik- och animationsmotor (inaktivt)
2003-11-14Kvalitetstestbädd för mjukvara till set-top-box (inaktivt)
2003-11-14Distributionsplattform och affärsmodell för Video on Demand (inaktivt)
2003-11-14Automatisering av patentprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-11-14Digital-TV-licens i det markbundna nätet (inaktivt)
2003-11-14Zappa med mobilen (inaktivt)
2003-11-14Autentifiering (transparent tjänsteanvändning) (inaktivt)
2003-11-14Mobiltelefoner för set-top-boxar (inaktivt)
2003-11-14Home spot roaming (inaktivt)
2003-11-14Remote control set-top-box over IP (inaktivt)
2003-11-14Developers community (inaktivt)
2003-11-14Pegylation of proteins: investigation of coupling techniques (inaktivt)
2003-11-14The effect of viral clearance techniques on protein quality (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.