Exjobbsförslag från företag, sida 90

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2003-09-17Examensarbete inom informationsteknologi (inaktivt)
2003-09-17Video Encoder/Streamer för Publika IP-nät (inaktivt)
2003-09-17IP-baserade nätlösningar med differentierad servicekvalitet (inaktivt)
2003-09-17Characterization of the process of electrochemical patterning (inaktivt)
2003-09-17Arsenic in the aquatic flora and fauna in areas with soils naturally high in arsenic (inaktivt)
2003-09-17Processing and Evaluation of RF-MEMS Switches (inaktivt)
2003-09-17Utveckling av ett test för diagnos av tandlossning. (inaktivt)
2003-09-17Prisstrategi (inaktivt)
2003-09-17Staroffice (inaktivt)
2003-09-17Undersökning av kundnöjdhet (inaktivt)
2003-09-17Franchise (inaktivt)
2003-09-17Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-17Ribonucleotide reductase database (inaktivt)
2003-09-17Laserhärdning av låg och hög legerade verktygstål (inaktivt)
2003-09-17Sol-gel beläggningar för användning inom verkstadsindustritillämpningar (inaktivt)
2003-09-17Sol-gel beläggningar för användning inom verkstadsindustritillämpningar (inaktivt)
2003-09-17Urgasning ur material för högteknologiska vakuumsystem (inaktivt)
2003-09-17The biogenesis of membrane proteins in the endoplasmic reticulum (inaktivt)
2003-09-17Geografiska spridningseffekter av valframgångar i kommunal- och riksdagsval (inaktivt)
2003-09-17Peroxisomal biogenesis disorders: peroxisomal proteomics to explore its pathogenenics and therapies (inaktivt)
2003-09-17Proteomics in environmental pollution assessment (inaktivt)
2003-09-17Framtagning och optimering av viskoelastisk gel för dragering av tabletter (inaktivt)
2003-09-17Marknadsanalys inom arkitekturbranschen (inaktivt)
2003-09-17Från idé till produktionsklar produkt (inaktivt)
2003-09-17Utveckla din idé inom konsumentmarknadsföring (inaktivt)
2003-09-17Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2003-09-17MICROMACHINED AND ENCAPSULATED CORIOLIS MASS FLOW SENSOR IN SILICON (inaktivt)
2003-09-17Modelling of tool temperature and thermal effects in environmental dry cutting conditions (inaktivt)
2003-09-17Funktionella studier av SHP, en ovanlig orphan kärnreceptor (inaktivt)
2003-09-17Hjälp ett av Sveriges största flyttbolag att få ordning och reda i sitt miljöarbete (inaktivt)
2003-09-16Stadsanalyser (inaktivt)
2003-09-16Mobila applikationer (inaktivt)
2003-09-16Utvärdering och utveckling av innovativ kolfiberarmering ¿ högpresterande applikationer (inaktivt)
2003-09-16Uppdragsbeläggning och ansvarsuppföljning (07) (inaktivt)
2003-09-16Balanced Score Card (06) (inaktivt)
2003-09-16Ekonomiska modeller (08) (inaktivt)
2003-09-15Vem är du? (inaktivt)
2003-09-15hjofwrirjhlkfjlwt (inaktivt)
2003-09-15nbvmnb (inaktivt)
2003-09-15Single-Sign-On och säkerhet i komplexa systemmiljöer (inaktivt)
2003-09-15Testkör ny lågtemperaturteknik (inaktivt)
2003-09-15Mätning av vikters magnetiska egenskaper ¿ utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-15Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-12FEA-modellering av ingasventil till flygmotor i avsikt att studera hållfasthet vid stigande temperatur (inaktivt)
2003-09-12Engineering of patterned surfaces with new inkjet techniques (inaktivt)
2003-09-11Regelstyrd Ärendehantering - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-09-11Market analysis of the global biosensor market (inaktivt)
2003-09-11Miljökonsekvensutredning (Hofors) (inaktivt)
2003-09-11Kvalitetsstyrning genom produktsäkerhetsrutiner (Hofors) (inaktivt)
2003-09-11Utredning och framtagning av befattningsbeskrivningar för personal (inaktivt)
2003-09-11Marknadsanalys, marknadsundersökning för webbaserade arkivlösningar (inaktivt)
2003-09-11WWW-presentation (inaktivt)
2003-09-10Inmatningsmodul i Java (inaktivt)
2003-09-10Intern prissättning inom företag (jj) (inaktivt)
2003-09-09Hybridförslag Studier av proteinmodifieringar framkallad av en antiviral reagens (inaktivt)
2003-09-09Hybridförslag Studier av proteinmodifieringar framkallad av en antiviral reagens (inaktivt)
2003-09-09Datorbaserat verktyg/hjälpmedel för dimensionering av fiberoptiskt accessnät (inaktivt)
2003-09-09Hemsida till litet företag (inaktivt)
2003-09-09MARKNADSPLAN (inaktivt)
2003-09-09Marknadsundersökning (inaktivt)
2003-09-08Kommunikation Gävle) (inaktivt)
2003-09-08Surface chemistry studies of froth dynamics and structures (inaktivt)
2003-09-08Dendrimers as flocculation agents (inaktivt)
2003-09-05Egenskaper hos vinge med skevroder utefter hela bakkanten (inaktivt)
2003-09-05Optimering av underhåll i kärnkraftverk, inventera tendenser, skapa prognos, belys informationsbehov (inaktivt)
2003-09-04Utveckling av nya behandlingsstrategier för Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2003-09-03Utveckling av funktion o design (JH 04) (inaktivt)
2003-09-03Konstruktion/produktionsteknik (JH 02) (inaktivt)
2003-09-03Inre logistik (JH 02) (inaktivt)
2003-09-03Automatisering för borttagande av spillprodukter (JH 01) (inaktivt)
2003-09-03Skapa en koppling mellan Microsoft Active Directory och en LDAP-server. (inaktivt)
2003-09-02Marknadsundersökning och konkurrentanalys (Hofors) (inaktivt)
2003-08-30UML 2.0 och OSE (inaktivt)
2003-08-30UML 2.0 och OSE (inaktivt)
2003-08-28Utveckla fastsättningssystem för takboxar (inaktivt)
2003-08-28Vidareutveckling av bagagerumsmattor (inaktivt)
2003-08-28Produktionsflödesanalys industri (inaktivt)
2003-08-28Utveckla insatser för takboxar (inaktivt)
2003-08-28Kartläggning av marknadens efterfrågan! (inaktivt)
2003-08-28Ogräsbekämpning i beläggningsmiljö (inaktivt)
2003-08-26Varför startas företag? (Gävle) (inaktivt)
2003-08-26Expansion of EXProt - a database for proteins with an experimentally verified function (inaktivt)
2003-08-26Further development of WiGID, a genome information database accessable through WAP (inaktivt)
2003-08-26Antisence in E. coli (inaktivt)
2003-08-25Convert a stock-exchange (inaktivt)
2003-08-22Characterization of an electrochemical transistor (inaktivt)
2003-08-21Vidareutveckling av ett befintligt system för trådlös kommunikation av sensorvärden (inaktivt)
2003-08-21Införande av ISO 14 001 hos Europas ledande leverantör av färgat papper (inaktivt)
2003-08-20Kartlägga marknaden för verktyg i Skandinavien och Tyskland (inaktivt)
2003-08-20Molecular interactions between tomato (Lycopersicon esculentum), pathogenic Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (FOL) (inaktivt)
2003-08-19AI-programming för dataspel (inaktivt)
2003-08-19Rapporteringssystem för restaurangkedjor (inaktivt)
2003-08-18Implementering av ett objektorienterat webbaserat forum (inaktivt)
2003-08-15Säkrade interoperabla webtjänster (inaktivt)
2003-08-15Industrins, lantbrukets och turismens betydelse för ekonomin i Hedemora kommun (inaktivt)
2003-08-14Styra rotation av ett grafiskt objekt på Internet (Ljusdal 13) (inaktivt)
2003-08-14Produktkalkyler på nätet med data från databasen i ett MPS-system (Ljusdal 10) (inaktivt)
2003-08-13Apparatkapslingar för driv- och styrsystem till krananläggningar - Underlag för kvalitescertifiering (jj) (inaktivt)
2003-08-13Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2003-08-13Förbättring av logistik (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.