Exjobbsförslag från företag, sida 91

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2003-08-11Produktutveckling inom plast för att stärka konkurrenskraft (TH 04) (inaktivt)
2003-08-11Karaktärisering av friktionsytor i kopplingslameller för fyrhjulsdriftsystem (inaktivt)
2003-08-07Verifiering av ytpreparationer för studier av membranbundna proteiner - samarbete Chalmers, Layerlab och AstraZeneca. (inaktivt)
2003-08-07Konstruktion av doseringskork till bondingflaska i miljöprojekt inom Västra Götalandsregionens tandvård (inaktivt)
2003-07-30Småföretag och byråkratiservice (inaktivt)
2003-07-30Reglering av lipoxygenas i vissa lymfomceller (inaktivt)
2003-07-28Konstruktion och strukturering av inventeringsdatabas (53) (inaktivt)
2003-07-22Spraytorkning av kolhydratmatriser för läkemedel (inaktivt)
2003-07-22Förbränningsegenskaper och utsläpp av kväveoxider vid användning av biobränslepulver (inaktivt)
2003-07-21Functional genomics of organisms from the third kingdom of life. (inaktivt)
2003-07-21Marknadsplan för ekologiska livsmedel (55) (inaktivt)
2003-07-18Elektronik / Mekatronik / Data / System (inaktivt)
2003-07-16Trafiksäkerhet (inaktivt)
2003-07-16Studiecirkeln som folkbildare och kulturbärare (inaktivt)
2003-07-16Utvärdering av organisationsförändring (inaktivt)
2003-07-16Vilka faktorer påverkar sjukfrånvaron? (inaktivt)
2003-07-16Personal, organisation och arbetsbelastning (inaktivt)
2003-07-16Kundundersökning (inaktivt)
2003-07-16Funktionshindrades återkomst på abretsmarknaden (inaktivt)
2003-07-16Fortlevnad av projekt (inaktivt)
2003-07-16Konkurrensutsättning av drift- och underhållsverksamheten (inaktivt)
2003-07-16Implementering av ny teknologi - konsekvenser för svaga grupper (inaktivt)
2003-07-16Mitthögskolan - motor för utveckling (inaktivt)
2003-07-16Småföretag och byråkratiservice (inaktivt)
2003-07-16Undersöka nyttjandeflöde (inaktivt)
2003-07-16Var finns de samhällsekonomiska vinsterna lokalt i arbetsmarknadspolitiken? (inaktivt)
2003-07-16Utvärdering av Samhall lokalt (inaktivt)
2003-07-16Marknadsföringsprojekt (inaktivt)
2003-07-16Kommunens roll i arbetsmarknadspolitiken i förhållande till statens (inaktivt)
2003-07-16Klusteranalys (inaktivt)
2003-07-16Funktionella regioner (inaktivt)
2003-07-16Benchmarking och jämförelsetal/nyckeltal (inaktivt)
2003-07-16Benchmarking och jämförelsetal/nyckeltal (inaktivt)
2003-07-16Analys av relationen mellan olika politiska områden (inaktivt)
2003-07-16Analys av bostadsmarknaden i Sundsvallsregionen (inaktivt)
2003-07-16Marknadsundersökning om ny papperstyp (inaktivt)
2003-07-16Kartläggning och analys av flöden och fördelningstider på Katolverkstad. (inaktivt)
2003-07-16Elektrisk urladdning i samband med tappning av aluminium (inaktivt)
2003-07-11Scattering from Printed Paper Surfaces (inaktivt)
2003-07-11I huvudet på butiksbesökare (inaktivt)
2003-07-06Mekanisk/systematisk kapitalförvaltning - Del 1, Signaler (inaktivt)
2003-07-04Utveckling av en vandringsled (JH 03) (inaktivt)
2003-07-04Skogstorparens liv och leverne (JH 03) (inaktivt)
2003-07-04Utvärdering av Barngruppsverksamhet i Oskarshamn. (inaktivt)
2003-07-04Material och produktionsflöden i träföretag (TH 03) (inaktivt)
2003-07-04Marknadsföring på camping (JH 06) (inaktivt)
2003-07-04Beskrivning av goda systemlösningar (JH 07) (inaktivt)
2003-07-04Populärversion av årsredovisning (KA 06) (inaktivt)
2003-07-04Formgivning trycksaker/hemsida (JH 06) (inaktivt)
2003-07-04Windowsbaserad kvalitetsrapportering (JH 06) (inaktivt)
2003-07-04Utveckling informationssystem (JH 06) (inaktivt)
2003-07-04Marknadsundersökning för ny produkt (JH 06) (inaktivt)
2003-07-04Undersökning av Kalmarborna åsikter om Kalmars kyrkogårdar (KA 04) (inaktivt)
2003-07-04Turistattraktioner för barn (KA 03) (inaktivt)
2003-07-03Barriärsystem för grundvattenrening (inaktivt)
2003-07-02Vägvisning/skyltning på sjukhus/universitet/högskolor/stora kontor - en analys av tidsvinster. (inaktivt)
2003-07-01Överföring av pumploggar via mobilnätet till en central databas (inaktivt)
2003-07-01Adressering, kommunikation med skrivare i industriell miljö. (inaktivt)
2003-06-30fdgfdg (inaktivt)
2003-06-27Pendling och flyttning i Storfors kommun (inaktivt)
2003-06-27Miljöutredning (Hofors) (inaktivt)
2003-06-26Vidareutveckling av e-bokningssystem för konsulter (inaktivt)
2003-06-26Java-utveckling på GSM-terminaler i M2M-system (inaktivt)
2003-06-26Användning av varumärken (inaktivt)
2003-06-26Hur vill unga människor bo? (inaktivt)
2003-06-26Vad kännetecknar en effektiv och användarvänlig e-handelsplats? (inaktivt)
2003-06-26PRIDO AB - DESIGNPROJEKT 2003 (inaktivt)
2003-06-26Redovisning inom turismnäringen (inaktivt)
2003-06-26Ett företag i förändring - konsekvensutredning av en eventuell expansion (inaktivt)
2003-06-26Nytt nyckeltal vid företagsvärdering (inaktivt)
2003-06-26BIOINFORMATICS: A 4D EXPRESSION DATABASE FOR THE MODEL ORGANISM CAENORHABDITIS ELEGANS (inaktivt)
2003-06-26Measurements of shielding effectiveness of communication tower cables (inaktivt)
2003-06-26Design and construction of a multipulse impulse generator (inaktivt)
2003-06-26Characterisation of arc channel (inaktivt)
2003-06-26Genome-wide analysis of developmentally controlled gene expression in a differentiating prokaryote (inaktivt)
2003-06-26Prokaryotic cell biology: The role of actin-like cytoskeletons in bacteria (inaktivt)
2003-06-26Characterization and functional studies of human thioredoxin-like 1 (Txl-1) protein (inaktivt)
2003-06-26Pulverfärgers mekaniska egenskaper (inaktivt)
2003-06-26Nyttiggörande av alternativa fillermaterial i självkompakterande betong (inaktivt)
2003-06-26Utvärdering av molära volymer i hårdmetallsystem (inaktivt)
2003-06-26Transport av radionuklider i berg (inaktivt)
2003-06-26Skogskanter som indikatorer för framtida stress på skogar i sydvästra Sverige (inaktivt)
2003-06-26Fuel cells for electro-organic synthesis (inaktivt)
2003-06-24Undersökning av jämställdhet (inaktivt)
2003-06-19Miljöklassificering av produkter (TH 04) (inaktivt)
2003-06-19Undersökning av marknadsplan (TH 01) (inaktivt)
2003-06-19Beräkning av nyckeltal (TH 01) (inaktivt)
2003-06-19Förstudie inför miljöcertifiering (JH 01) (inaktivt)
2003-06-19Expo & eventdesign monter och profilering förEQpack (inaktivt)
2003-06-19Sveriges vägmärken (inaktivt)
2003-06-19Alternativ beläggning (TH 07) (inaktivt)
2003-06-19Undersökning av krav på portal (TH 07) (inaktivt)
2003-06-19Konstruktion (JH 06) (inaktivt)
2003-06-19Vikingakungars hål (gh) (inaktivt)
2003-06-19Logistik i svets- och montageföretag (JH 02) (inaktivt)
2003-06-18Positioneringsteknologier för P800-terminaler (inaktivt)
2003-06-18Blåtandskommunikation mellan P800-terminaler (inaktivt)
2003-06-18Uppläggning av kärnkompetensutbildning för Electrolux i Mariestad (inaktivt)
2003-06-18Optimering av Ledningsdatabas för Electrolux i Mariestad (inaktivt)
2003-06-18Revidering av elritningar - sågverk. (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.