Exjobbsförslag från företag, sida 92

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2003-06-17Ungdomars syn på fritidsgården (inaktivt)
2003-06-13Lungfysiologisk mätning, medicintekniskt exjobb på Siemens-Elema (inaktivt)
2003-06-13Admingränssnitt mobilportal (inaktivt)
2003-06-13Bilddatabas/webcrawler (inaktivt)
2003-06-13Elektronisk ändringsbegäran för affärssystemen inom Axfood IT (inaktivt)
2003-06-13Automation (inaktivt)
2003-06-13Positionering av produkter och företag (inaktivt)
2003-06-13Produktportföljsanalys och utvecklingsstrategi (inaktivt)
2003-06-13Organisation och outsourcing av litet expansivt företag (inaktivt)
2003-06-13Finansiering av ett expansivt litet företag med produktförsäljning (inaktivt)
2003-06-13Logistik (inaktivt)
2003-06-13Strategi (inaktivt)
2003-06-13Marknadsundersökning och analys av den Europeiska säkerhetsbranschen (inaktivt)
2003-06-13AI/Neuronnät som metod vid analys av livsmedelsbutik (inaktivt)
2003-06-13Spriten och politiken: Svensk sprittillverkning under 1800-talets senare del (inaktivt)
2003-06-13Produktivitetsutvecklingen i fjärrvärmeföretagen (inaktivt)
2003-06-13Biologisk mångfalt i grustäkter, en inventering i avslutade täkter (inaktivt)
2003-06-13Creep cavitation and microstructural degradation in Type 347H (inaktivt)
2003-06-13Creating an interface between theory and experiment (inaktivt)
2003-06-13Två examensarbetare sökes för beteendestudier på ekologiska utegrisar. (inaktivt)
2003-06-13Kvalitets- och miljöledningssystem i företag (inaktivt)
2003-06-13Finita-element beräkningar på ytförtätning av kugghjul (inaktivt)
2003-06-13Optical communication systems and networks (TU Eindhoven, The Netherlands) (inaktivt)
2003-06-13Utveckling av hemsida och framtagning av informationsmaterial (aw) (inaktivt)
2003-06-13Theoretical Modelling of ALD-Growth of Functional Cerium Oxide Based Thin (inaktivt)
2003-06-13Diamond as a Biosensor Material (inaktivt)
2003-06-13Planeringsprocessen i ett kommunikations- och maktperspektiv (inaktivt)
2003-06-13Översyn av översiktsplaner i mindre orter (inaktivt)
2003-06-13Att utvidga stadskärnan (inaktivt)
2003-06-13Översyn av detaljplaner i ett villaområde (inaktivt)
2003-06-13Att förstärka stadsdelscentrum (inaktivt)
2003-06-13Urbana stråk i uppsala - 4 förslag till examensarbeten (inaktivt)
2003-06-13Reliability of Pb-free metallisations on electronic circuit boards (inaktivt)
2003-06-13Dagsljusfångare (inaktivt)
2003-06-13Mätning av kundattityder (aw) (inaktivt)
2003-06-13Plastbranschen, marknadsundersökning: Formsprutning (inaktivt)
2003-06-13Stor blev mindre som skall bli större (aw) (inaktivt)
2003-06-12Kvalitets och miljöcertifiering enligt ISO-standard av ambulanshelikopterverksamhet (54) (inaktivt)
2003-06-11Miljöcertifiering i stål & betong (jj) (inaktivt)
2003-06-11Hur påverkar raminfästningens impedans fordonets dynamik? (inaktivt)
2003-06-11Effekter av långvariga körkortsindragningar (inaktivt)
2003-06-10Öka effektiviteten i periodisk rengöring (inaktivt)
2003-06-10Internaktiv e-handels applikation (Ljusdal 12) (inaktivt)
2003-06-10Marknadsanalys av att arbeta med kompetensutveckling (Ljusdal 6) (inaktivt)
2003-06-06MEMS force sensor for nanoindenter experiments (inaktivt)
2003-06-04Utvärdering av ytpreparationer för proteinetstudier, i ett samarbete mellan universitet och industri (inaktivt)
2003-06-04EIF5A1, EIF5A2, DHS and DHH as new oncogenes (inaktivt)
2003-05-28NDE of heat and fatigue damages in CFRP composite laminates. (inaktivt)
2003-05-27Verktyg för värdering av produkters miljöprestanda (inaktivt)
2003-05-27Examensarbete i strömningsmekanik på mikroskala. (inaktivt)
2003-05-27Utveckling av Artificiell Intelligens för spelmotor till multiplayer online-rollspel (inaktivt)
2003-05-27Enskilda skogsägares syn på Norske Skog Jämtland (inaktivt)
2003-05-27Lönsamhetsanalys på färskvaror i butik (inaktivt)
2003-05-27Påverkan på benvävnaden i alligatorer som exponerats för bekämpningsmedel (inaktivt)
2003-05-27ORGANISK KEMI - LÄKEMEDELSKEMI - VT-2003/Uppsala (inaktivt)
2003-05-27Release/lakning av legeringselement till media i värmeväxlare (inaktivt)
2003-05-27Legeringsdesign av kopparlod med optimerade mekaniska egenskaper (inaktivt)
2003-05-27Bio-informatics and database construction for the interpretation of human gene variation. (inaktivt)
2003-05-27Developing novel methods for high-throughput scoring of gene variation in human and animal disease states (inaktivt)
2003-05-27Management of soil and water resources, India (inaktivt)
2003-05-27Utveckling av interaktiv hemsida och framtagning av informationsmaterial (inaktivt)
2003-05-27Kvalitetscertifiering (inaktivt)
2003-05-27Miljöcertifiering (inaktivt)
2003-05-27Organisationsutveckling (inaktivt)
2003-05-27Underlag till miljöcertifiering och kvalitetscertifiering (inaktivt)
2003-05-27Marknadsplan (inaktivt)
2003-05-27Bestämning av hörnkrympning för rostfria stål (inaktivt)
2003-05-27Materialkarakterisering av gjutslagger avseende värmetransportsegenskaper (inaktivt)
2003-05-27Förbättra produktionsprocess för verktygstillverkning (inaktivt)
2003-05-26Utveckling av interaktiv hemsida (inaktivt)
2003-05-26Ta fram underlag till miljöcertifiering (inaktivt)
2003-05-22Utveckling av interaktiva leksaker (inaktivt)
2003-05-21Analysera kritiska faktorer för AC-system med koldioxid som köldmedium (inaktivt)
2003-05-21Impact of the amyloid in atherosclerotic plaques (inaktivt)
2003-05-21Modellering och presentation av nätverk (inaktivt)
2003-05-20Testprojekt igen (inaktivt)
2003-05-20Nyutveckling och implementering av supporthanteringssystem (inaktivt)
2003-05-20Miljöplan = Miljöcertifiering (gh) (inaktivt)
2003-05-20Designa landskap med uråldriga anor (gh) (inaktivt)
2003-05-19Genomföra en omvärldsanalys åt ett företaget som arbetar med metallbearbetning (inaktivt)
2003-05-19Utveckling av online karaoke-lösning för telefoni och webb (inaktivt)
2003-05-16Avvikelse av försäljning av hundprodukter i Norge (TH 05) (inaktivt)
2003-05-15Unikt modelleringstillfälle i form av examensarbete på AstraZeneca ¿ Höstterminen 2003 (inaktivt)
2003-05-15Vad lånar 18-25 åringar till? Hur ser deras konsumtionsvanor ut? (inaktivt)
2003-05-15Jämställdhet i stadsplaneprocessen (inaktivt)
2003-05-14Utvinning av naturresurser (inaktivt)
2003-05-14Produktanalys och inspektion (KA 05) (inaktivt)
2003-05-13Prestandaoptimering av WebServices i J2EE-miljö (inaktivt)
2003-05-13Prestandaoptimering i WebLogic Server/ItaniumII/Linux-miljö (inaktivt)
2003-05-13Vilka problem har unga företagare vid igångsättande av sin verksamhet? Hur ser finansieringsmöjligheterna ut? (inaktivt)
2003-05-13EJB med PKI-lösning (inaktivt)
2003-05-13EJB - driftsättning och driftunderhåll (inaktivt)
2003-05-13Felhantering och loggning i EJB (inaktivt)
2003-05-13Felhantering och loggning i EJB (inaktivt)
2003-05-13Jämföra Javakomponenter i CORBA/WLE med EJB i WLS (inaktivt)
2003-05-12RFID/J2EE-integration via WebServices (inaktivt)
2003-05-12Programutveckling (inaktivt)
2003-05-07Design of an analogue ASIC for integration of resonant gate transistors with MEMS gyroscopes (inaktivt)
2003-05-07Utvärdering av minimalsmörjningsteknikens tillämpning vid svarvning (Gävle) (inaktivt)
2003-05-07Enkät till kvinnor i bioenergibranschen (Hofors) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.