Exjobbsförslag från företag, sida 94

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2003-04-01Spårmärkning av artiklar via Internet (inaktivt)
2003-04-01Utveckling av abonnerad e-posttidning (inaktivt)
2003-04-01Dynamiska sammanhangskartor för Netscapes Open Directory Project (inaktivt)
2003-04-01Zero Instruction Set Computer från IBM och Silicon Recognition (inaktivt)
2003-03-31METADATA FOR WEATHER DATABASES AT SMHI: Metadata-harvesting agents for weather databases at SMHI (inaktivt)
2003-03-31METADATA FOR WEATHER DATABASES AT SMHI: XML-storage of weather metadata (inaktivt)
2003-03-31Öka linjeeffektivitet för chokladproduktionslinjer (inaktivt)
2003-03-31Undersökning av små och medelstora företags intresse av elektronisk handel (inaktivt)
2003-03-31Undersökning av vätningsförhållanden i GYROS ABs CD-skivor (inaktivt)
2003-03-28Webdesign av befintlig hemsida (inaktivt)
2003-03-27Marknadsanalys (JH 03) (inaktivt)
2003-03-27Kartläggning av besökare på travet (UK 03) (inaktivt)
2003-03-27Förändring av varumärke (UK 03) (inaktivt)
2003-03-27Logistik (JH 02) (inaktivt)
2003-03-27Är du intresserad av proteinexpression i olika värdceller och söker examensarbete (20 p) till våren? (inaktivt)
2003-03-27Utveckling av kabelklippare (JH 01) (inaktivt)
2003-03-27Utvärdering av vår emballagehantering (inaktivt)
2003-03-27Optimering av elmotordrivet slagverk (JH 08) (inaktivt)
2003-03-27Automatiserad testning av Simics distributionspaket (inaktivt)
2003-03-27Framtagning av program som blir hjälpmedel för handikappade på bio (inaktivt)
2003-03-26Elektronisk informationshantering på Kanal 5 (inaktivt)
2003-03-26MDI-exjobb om design av mjukvara för barn (inaktivt)
2003-03-26Förbehandling av slagg (inaktivt)
2003-03-25On-line method to study paper formation in the wet-end of a paper machine ¿ Extension to on-line measurement of fibre orientation (inaktivt)
2003-03-25Uppdatera och förbättra Websidor (inaktivt)
2003-03-25Meddelandesystem ¿ Studentservice Högskolan i Skövde (inaktivt)
2003-03-25Tentamensplaneringssystem ¿ Studentservice Högskolan i Skövde (inaktivt)
2003-03-24Design av databasprototyp för ärendehantering i nödsituationer (inaktivt)
2003-03-24Konceptutveckling och prototypning av ögonstyrningstillämpning (inaktivt)
2003-03-21Beskriva det lokala kvalitetssystemet-daglig verksamhet proAros (inaktivt)
2003-03-20Optimering transportkostnader och lagernivåer (inaktivt)
2003-03-20RFID-teknik i fordonstillämpningar (inaktivt)
2003-03-20Validation techniques for Models in Simulations (inaktivt)
2003-03-20Network Centric Simulations (inaktivt)
2003-03-20Network Centric Simulations ¿ Sensor Model (inaktivt)
2003-03-20Network Centric Simulations ¿ HLA/GRIDS (inaktivt)
2003-03-20Network Centric Simulations ¿ GRIDS (inaktivt)
2003-03-20Network Centric Simulations ¿ Scenario Generator (inaktivt)
2003-03-20Network Centric Simulations ¿ 3D View (inaktivt)
2003-03-20Network Centric Simulations - GUI (inaktivt)
2003-03-20Network Centric Simulations - competitive co-evolution (inaktivt)
2003-03-20Network Centric Simulations ¿ Green Elephants (inaktivt)
2003-03-20Network Centric Simulations ¿ Pause, restart, replay (inaktivt)
2003-03-20Network Centric Simulations ¿ Real/Simulated (inaktivt)
2003-03-19Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-03-19Organisationsanalys (Gävle) (inaktivt)
2003-03-19Marknadsundersökning angående tändsystem för sprängarbeten och säkerhetsapplikationer (inaktivt)
2003-03-19A Dynamic Rate Adaptation Scheme for Packet Data in WCDMA Systems with Adaptive Antennas (inaktivt)
2003-03-19Evaluation of Future Services in a Wireless Environment (inaktivt)
2003-03-18Affärsplan Ulf Hanses Design (inaktivt)
2003-03-17Analys av oxidativa DNA skador (inaktivt)
2003-03-17Kommunikation och Delaktighet (inaktivt)
2003-03-17IKT-kanaler (inaktivt)
2003-03-17Att kartlägga och utvärdera ett definierat kundområde (inaktivt)
2003-03-17Effektivare energistatistik (inaktivt)
2003-03-14test se ovan för företagsnamn (inaktivt)
2003-03-13Elevinflytande i grundskolan (18) (inaktivt)
2003-03-12Marknadsundersökning av arbetsskomarknaden (inaktivt)
2003-03-11Tidsstudie av tillverkningsoperationer (inaktivt)
2003-03-11Undersökning bland företags kunder (KA 09) (inaktivt)
2003-03-11Utveckling av en vandringsled (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Skogstorparens liv och leverne (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Beskriva och kartlägga kulturmiljö på herrgård (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Attraktioner med naturen som tema (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Historisk beskrivning av kulturmiljö (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Tegnérs brev- analys mm (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Marknadsföring till egna kommuninnevånare (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Marknadsundersökning för värdshus (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Produktkalkylering inom avfallshantering (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Markadsanalys (JH 02) (inaktivt)
2003-03-11Attitydundersökning av äventyrsanläggning (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Utvärdering av ny verksamhetsinriktning för säteri (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Vidareutveckling av cykelverksamhet (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Möjlighet för mindre anläggningar att lyckas på konferensmarknaden (JH 03) (inaktivt)
2003-03-10Organisatoriskt lärande och erfarenhetsåterföring i praktiken (inaktivt)
2003-03-10Affärskoncept och varumärkes uppbyggnad (KA 09) (inaktivt)
2003-03-10Marknadsundersökning på snickerifabrik (JH 07) (inaktivt)
2003-03-10Kartläggning av besökare på travet (KA 02) (inaktivt)
2003-03-10Inflyttandes åsikter och flyttningstrender (JN 02) (inaktivt)
2003-03-10Relation mellan kund-producent för livsmedelsvarumärke (JN 02) (inaktivt)
2003-03-07New chemical admixtures for ultra lightweight concrete materials (inaktivt)
2003-03-07Spel och berättelser - design av upplevelser i gränslandet mellan virtuellt och verkligt, samt vid tillfälliga möten under en resa. (inaktivt)
2003-03-07Differentiera olika flödesprocesser (inaktivt)
2003-03-06Ta fram informationsmaterial, Bygga interaktiv hemsida. (inaktivt)
2003-03-05Kvalitetssäkring (inaktivt)
2003-03-05Högskolan på Gotland 62012 Hemse (inaktivt)
2003-03-05Marknadsundersökning Västerås tidning (inaktivt)
2003-03-05Marknadsplan för en ny släpvagnsmodell (inaktivt)
2003-03-05Produktutveckling och anpassning av en mindre modell av släpvagn (inaktivt)
2003-03-04Genomgång av hårdvaruprestanda i kommunikationsutrustning för Internet och Intranet (inaktivt)
2003-03-04Webbdesign & eventuell Webbutik (inaktivt)
2003-03-03Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)
2003-03-03Göteborgs kretsloppsplan ¿ innehållsanalys och utveckling (inaktivt)
2003-03-03Hur skulle Dalarna kunna göra en gemensam marknadsföring? (inaktivt)
2003-03-03Innovativt återbruk av restprodukter (inaktivt)
2003-03-03Modulindelat datorsystem (inaktivt)
2003-03-03Analys och provning av svetsade provstavar (inaktivt)
2003-02-28Screening of potential applications and markets for a new ultra lightweight concrete material (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.