Exjobbsförslag från företag, sida 95

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2003-02-28Webbaserad projektdatabas hos Världsnaturfonden WWF (inaktivt)
2003-02-28Analys av inverkan av svetsreparationer på komplexa stålgjutgods m a p utmattningshållfasthet (inaktivt)
2003-02-28Utvecklingstendenser i flygmediabranschen (inaktivt)
2003-02-25Miljöpåverkan av förädlad potatis, Livscykelanalys (LCA) (inaktivt)
2003-02-25Examensarbete Marknadsundersökning Sandbacka Park (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-25Examensarbete organisation Sandbacka Park (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-25Hjul- och rälsslitage (inaktivt)
2003-02-25Hjul- och rälsslitage (inaktivt)
2003-02-25Formgivarna och Hemslöjden (inaktivt)
2003-02-25Laserslutare (inaktivt)
2003-02-24Pulskraft: snabbladdning och marxkoppling (inaktivt)
2003-02-24Elektriska egenskaper hos vatten och is (inaktivt)
2003-02-21Framtidens flexibla service och underhållsverkstäder för tåg (inaktivt)
2003-02-21Design och profilering av Miljöpall (inaktivt)
2003-02-20Marknadsundersökning för ny produkt (inaktivt)
2003-02-20Luleå tekniska universitet 94692 Lillpite, Norrbotten (inaktivt)
2003-02-20Hybrid cellulose films and their applications in papermaking (inaktivt)
2003-02-20Hybrid cellulose films and their applications in papermaking (inaktivt)
2003-02-20Expo & Eventdesign utformning av monter för CapriGroup (inaktivt)
2003-02-20Företagets hastighetsmätare - information på intranät för beslutsstöd och analys av nuläget (Ovanåker) (inaktivt)
2003-02-20Miljöcertifiering (inaktivt)
2003-02-20Utvärdering av prestanda och bearbetningsresultat, för tappborrar, belagda med olika PVD-skikt samt med olika eggbeskaffenhet (inaktivt)
2003-02-19FPGA med processor (inaktivt)
2003-02-19New polymer foam materials and their applications (inaktivt)
2003-02-19Produktutveckling, Ex-jobb för maskiningenjör på ALMAB (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-19Databasprogram till ALMAB i Storvik (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-19Köpta produkter eller egna maskiner- utredning av investeringsbehov (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-19Legoproduktion, utredning av kostnader och vinster (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2003-02-19Konstruktion, styrning och reglering av apparat för värmesvetsning (inaktivt)
2003-02-18Webbdesign & eventuell Webbutik (inaktivt)
2003-02-18Boendes konsumtionsmönster av dricksvatten ¿ vilket och varför? (inaktivt)
2003-02-18Nyttoberäkning av trafikinformation (inaktivt)
2003-02-18Utnyttjande av information ur trafikregistret för trafikanalyser och trafikprognoser (inaktivt)
2003-02-18Utforma installationspolicy för SUN Solaris 8 och 9 (Unix) (inaktivt)
2003-02-18Livscykelkostnad med miljövänlig byggnadsisolering (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-18Livscykelkostnad med miljövänlig byggnadsisolering (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-18Verkningsgraden hos vindkraftverk (inaktivt)
2003-02-17Magnus test av förfallning av förslag (inaktivt)
2003-02-17Två exjobb: Grafikprogrammering och CD-bränning (inaktivt)
2003-02-17Datorbaserade beslutsstöd - Knowledge Management (KM)(04) (inaktivt)
2003-02-17Utvärderingssystem (inaktivt)
2003-02-17Analys och kvalitetskontroll av Eteriska Oljor (TH) (inaktivt)
2003-02-17Vad är viktigt för ett bra företagsklimat? (inaktivt)
2003-02-17Funktionshiondrades stöd och lagskydd (inaktivt)
2003-02-17Varumärkesidentitet på snickerifabrik (JH 07) (inaktivt)
2003-02-17Sjung över gräns och land - ett internationellt projekt i skolan(JH 03) (inaktivt)
2003-02-17Searching for Genes that Cause Type 2 Diabetes and Obesity (inaktivt)
2003-02-14Utveckling av mätmetod för färgflammighet i tryck (inaktivt)
2003-02-14Optimerad vägprojektering, ett sätt att få rätt kvalitet på vägen (inaktivt)
2003-02-14Inventering av frukt och bär vid svenska järnvägsstationer (inaktivt)
2003-02-14Inventering av frukt och bär vid svenska järnvägsstationer (inaktivt)
2003-02-14Inventering och beskrivning av växtgenetisk resurser i Sverige (bondpion, (inaktivt)
2003-02-14Inventering och beskrivning av växtgenetisk resurser i Sverige (bondpion, (inaktivt)
2003-02-14Järnvägsmekanik (inaktivt)
2003-02-13Traineeships at the Swedish Consulate, San Diego, California (inaktivt)
2003-02-11Inertial Navigation System (INS) i flygplan (inaktivt)
2003-02-10Webdesign för konferens (inaktivt)
2003-02-10Implementera språkoberoende i ett MPS-system (inaktivt)
2003-02-10Marknadsanalys/Marknadsundersökning Dala Plåtteknik AB (inaktivt)
2003-02-07Vända Trenden-projektet. Undersökning hur människor tar till sig hälsoinformation(Stockholm) (inaktivt)
2003-02-07Vad gör ett småföretag till en attraktiv arbetsplats? (Gävle) (inaktivt)
2003-02-07Jämför gammal gödningsmetod mot ny (inaktivt)
2003-02-07Designkunnande i företag i Kalmar län (SA 02) (inaktivt)
2003-02-07Attitydundersökning om Jägarbacken i Åmot (Ockelbo) (inaktivt)
2003-02-07Konsum i Åmot behöver utvecklas!(Ockelbo) (inaktivt)
2003-02-07Gör Åmot´s bytidning! (Ockelbo) (inaktivt)
2003-02-07Nyinflyttade i Åmot (Ockelbo) (inaktivt)
2003-02-07Penningflödet i Åmot (Ockelbo) (inaktivt)
2003-02-07Gröna Pengar i Åmot? (Ockelbo) (inaktivt)
2003-02-07Demografisk beskrivning av Åmot (Ockelbo) (inaktivt)
2003-02-06Olika system för dricksvattenförsörjning ¿ organisatoriska utmaningar och möjligheter (inaktivt)
2003-02-06Logistik i bredbandsprojekt (inaktivt)
2003-02-06Syntes och karaktärisering av pentazoler (inaktivt)
2003-02-06Laserinducerad fluorescens på flytande kväve (inaktivt)
2003-02-06Konstruktion och test av avböjningsenhet för joner (inaktivt)
2003-02-05Miljöredovisning (50) (inaktivt)
2003-02-04Barn i trafiken - tillägnande och användning av trafikregler (inaktivt)
2003-02-04Prediktering av packningsegenskaper hos siltiga moräner (inaktivt)
2003-02-04Marknadsplan Ulf Hanses Design (inaktivt)
2003-02-03Utveckling av Artificiell Intelligens för spelmotor till multiplayer online-rollspel (inaktivt)
2003-02-03Design av användargränssnitt och grafisk profil för Actuvas produktsvit (inaktivt)
2003-02-03Examensarbete i datavetenskap (inaktivt)
2003-02-03Ny Joystickteknologi för elektroniska styrsystem (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)
2003-02-03Studie av förändrade beteenden till följd av mitträcke. (inaktivt)
2003-02-03Bärighetsproblematik på det lågtrafikerade vägnätet (inaktivt)
2003-02-03Hemsida och databas för Bostadsrättsförening (inaktivt)
2003-02-03Marknadsundersökning av kundupplevd produkt/tjänstekvalitet och affärsrelation (inaktivt)
2003-02-03Informationsdatabas för känsligt material - Rädda Barnen (inaktivt)
2003-02-03Open Source for ebXML and SHS (inaktivt)
2003-02-01Utveckling av elektronikprodukt (inaktivt)
2003-01-30Sjöfartens utveckling i Sverige- en fråga om kunskap? (inaktivt)
2003-01-30IT (40) (inaktivt)
2003-01-30Analys av attityder (inaktivt)
2003-01-30The effect of fire on the microbial activity and nutrient availability in Dipterocarp rainforest and Acacia plantations (Sabah, Malaysia). (inaktivt)
2003-01-30The relationship between plant growth, the microbial available phosphorous and the soil water content in tropical rain forest soils (Sabah, Malaysia). (inaktivt)
2003-01-30Computational methods for the analysis and design of photonic crystals in optical integrated circuits (inaktivt)
2003-01-30Framtidens brevlådor (Ljusdal 1) (inaktivt)
2003-01-30Paketföljning med ny teknik (Gävle) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.