Exjobbsförslag från företag, sida 97

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2003-01-08Balanced Score Card (06) (inaktivt)
2003-01-08Marknadsanalys - Att nå nya kunder (KA 12) (inaktivt)
2003-01-08Marknadsundersökning - Distansutbildning för tandläkare (KA) (inaktivt)
2003-01-08Data/systemförändring (JH 02) (inaktivt)
2003-01-08Attitydundersökning vind (JH 12) (inaktivt)
2003-01-08Cykeltider - för effektivare arbete (KA 12) (inaktivt)
2003-01-08Marknadsundersökning för lokal mat i Småland och på Öland (JN 12) (inaktivt)
2003-01-07Investeringsanalys - Nordbo Dörr (inaktivt)
2003-01-07Certifiering enligt ISO-14001 (inaktivt)
2003-01-07Marknadsbearbetning. Utvecklingsbutiken - En dörr in. (inaktivt)
2003-01-07Interaktiv hemsida. Utvecklingsdörren - En dörr in. (inaktivt)
2003-01-07Verksamhetsanalys av Utvecklingsbutiken - En dörr in (inaktivt)
2003-01-07Omvärldsanalys för bostadsbolag - VSBo (Vaggeryds-Skillingaryds Bostads AB) (inaktivt)
2003-01-07Programutveckling med grafik och beräkningar/2 (inaktivt)
2003-01-07EVOLUTION OF AN ENDONUCLEASE (inaktivt)
2003-01-07COLIPHAGE T4 ENDONUCLEASE II A RECOMBINASE DISGUISED AS RESTRICTION (inaktivt)
2003-01-07PHAGE AS THERAPEUTIC AGENTS (inaktivt)
2003-01-07Use and function of a viral translation enhancer (inaktivt)
2003-01-07Askrelaterade driftproblem vid biobränsleförbränning (inaktivt)
2003-01-06SIP i framtiden (inaktivt)
2003-01-05Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2003-01-05Analys av spårväxelkorsningar (inaktivt)
2003-01-05Prissättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2003-01-05Operatörsgränssnitt för manöversystem (inaktivt)
2003-01-05Nytt produktionsadministrativt system (inaktivt)
2003-01-05IT-stöd i fastighetsprojekt (inaktivt)
2003-01-05Nya 3G tjänster inom SL (inaktivt)
2003-01-03Fusionspotential för kompakta och sfäriska tokamaker (inaktivt)
2003-01-03Online, vibration mätning (USB-kanal) / lagring(databas) / analys (FFT) /presentation (windows) (inaktivt)
2003-01-03Studie av ett bränslecells- och solcellsbaserat energisystem (inaktivt)
2003-01-03Undersökning kring rätt att konfiskera kyrklig egendom (inaktivt)
2003-01-03SJ Callcenter (inaktivt)
2003-01-03Utveckling av organisation (inaktivt)
2003-01-03Organisationsutveckling (inaktivt)
2003-01-03Kundundersökning (inaktivt)
2003-01-03Företagsekonomisk analys av IT och Turism (inaktivt)
2003-01-03Analys av schemaläggning (inaktivt)
2003-01-03Inventering av dricksvattentäkter (inaktivt)
2003-01-03Optimering av energisystem (inaktivt)
2003-01-03Fjällturism och miljöpåverkan (inaktivt)
2003-01-03Undersökning av förorenade områden (inaktivt)
2003-01-03Asfaltsprototypverk och miljöpåverkan (inaktivt)
2003-01-03Blästermedel enligt miljöbalkens krav (inaktivt)
2003-01-03Analys av administrativa processer (inaktivt)
2003-01-03Relationen kommun och privat verksamhet (inaktivt)
2003-01-03Organisation av näringslivsbolag (inaktivt)
2003-01-03Utvärdera utförda examansarbeten och uppsatser i Gävleborgs län.(Gävle) (inaktivt)
2003-01-02test nov 19 2 (inaktivt)
2003-01-02Svetsning av belagd plåt (inaktivt)
2003-01-02Sammanfogning höghållfasta stål (inaktivt)
2003-01-02Högproduktiv MAG-svetsning med dubbeltråd - en processutvärdering (inaktivt)
2003-01-02Svetsdefekter vid högproduktiv svetsning (inaktivt)
2003-01-02Väginformatik (inaktivt)
2003-01-02Mechanisms of cell death in Alzheimer´s disease: Role of presenilin fragments generated during apoptotsis (inaktivt)
2003-01-02NANOSEKUNDPULSARE (inaktivt)
2003-01-02Dosregleringssystem (inaktivt)
2003-01-02Inventering av enskilda avlopp i Botkyrka (inaktivt)
2003-01-02Glidlager för roterande maskiner. (inaktivt)
2003-01-02Induktiv pulsgenerator (inaktivt)
2003-01-02Styrning av elektriskt energilager (inaktivt)
2003-01-02Konstruera 100 kW generator (inaktivt)
2002-12-23Urgasning ur material för användning i vakuumsystem. (inaktivt)
2002-12-20Expo & eventdesign Hur kommunicera effektivare på mässor? Mässtrender? (inaktivt)
2002-12-20Systemdokumentation av Content Manager produkt (inaktivt)
2002-12-19Skapa en koppling mellan Microsoft Active Directory och en LDAP-server. (inaktivt)
2002-12-19Samordnad rehabilitering i Flen - facit saknas! (inaktivt)
2002-12-19Utveckling av interaktiv hemsida (inaktivt)
2002-12-18A REST-style Web service for Gene Ontology data (inaktivt)
2002-12-18Utredning av införandet av röststyrning i talsvarssystem (inaktivt)
2002-12-18Utvärderingar av projekt (inaktivt)
2002-12-18TGB Borrteknik (inaktivt)
2002-12-17Business Process Analysis and Strategic Positioning of a Business Support System in the Asian Telecom Wholesale Industry (inaktivt)
2002-12-17Business Process Analysis and Strategic Positioning of a Business Support System in the Asian Telecom Wholesale Industry (inaktivt)
2002-12-16Högskolan i Kristianstad 27022 Köpingebro Skåne (inaktivt)
2002-12-16Högskolan i Halmstad 31410 Gullbrandstorp (inaktivt)
2002-12-16Call center (47) (inaktivt)
2002-12-16Handel med utsläppsrättigheter/Gröna avtal (35) (inaktivt)
2002-12-16Vibrationsmätning och -analys (Ljusdal) (inaktivt)
2002-12-13Market survey for Swedish Software Company within the telecom sector (inaktivt)
2002-12-13Marknadsundersökning - Stora Emballage (Ockelbo) (inaktivt)
2002-12-13Marknadsundersökning - potentiell marknad (inaktivt)
2002-12-13Förbättring av produktionsprocess (inaktivt)
2002-12-13Typritningar till standardkonstruktioner av produkter (inaktivt)
2002-12-13Kommun-GIS i Ljusdal (Ljusdal) (inaktivt)
2002-12-13Energiportal på Internet (Ljusdal) (inaktivt)
2002-12-13Konstruktion av eletroniklösning till en patenterad produkt (inaktivt)
2002-12-13Nytt koncept för försäljning via internet/postorder. (Ockelbo) (inaktivt)
2002-12-12Omvärldsanalys/framtidsstudie av näringslivet i Borås kommun (inaktivt)
2002-12-12Miljöcertifiering (inaktivt)
2002-12-11Oransiationsanalys (Gävle) (inaktivt)
2002-12-11Shop-koncept (Ockelbo) (inaktivt)
2002-12-11Marknadsanalys/Marknadsföring - Färdigpackad ost (Ockelbo) (inaktivt)
2002-12-10test nov 18 1 (inaktivt)
2002-12-10I huvudet på biografbesökare (inaktivt)
2002-12-10Teknik, system och metoder för KUNSKAPS- och BESLUTSÖVERLÄGE (inaktivt)
2002-12-07Informationskanal på Internet (inaktivt)
2002-12-05Svetsdefekter, högproduktiv svetsning (inaktivt)
2002-12-05Högroduktiv MAG-svetsning (inaktivt)
2002-12-05Högproduktiv sammanfogning av höghållfasta stål (inaktivt)
2002-12-05Mätmetod för antennverkningsgrad hos små antenner (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.