Exjobbsförslag från företag, sida 98

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2002-12-05Organisationsutveckling (inaktivt)
2002-12-05Orsaksanalys av mögel i mejeriprodukter (inaktivt)
2002-12-05Studie av automatiskt beräknade inköpskvantiteter kontra manuellt genomförda (inaktivt)
2002-12-05Affärsutveckling (inaktivt)
2002-12-05Förbättra återvinningsgraden av utslitna fordonsdäck (inaktivt)
2002-12-05Marknadsundersökning - Produktlansering (inaktivt)
2002-12-05Underlag för kvalitetscertifiering (inaktivt)
2002-12-05Underlag till miljöledningssystem (inaktivt)
2002-12-05Utveckling av affärsidè och utformning av marknadsplan (inaktivt)
2002-12-04Implementera interaktiv hjälpmotor i befintlig applikation (inaktivt)
2002-12-04Anpassningar av befintligt bild-ljud-text-kommunikationsprogram för olika handikapp (inaktivt)
2002-12-04QoS för distribuerade styrsystem (inaktivt)
2002-12-04Smart trafiklösning. (Ockelbo) (inaktivt)
2002-12-03ORGANISK KEMI - LÄKEMEDELSKEMI - VT-2003/Stockholm (inaktivt)
2002-12-03IT-lösningar för framtidens tidningar (Ljusdal) (inaktivt)
2002-12-02Implementation av automatiserat testsystem för DSL (inaktivt)
2002-11-28Marknadsföring - Ockelbo Food (Ockelbo) (inaktivt)
2002-11-28Förpackningar - Fast Food produkter (Ockelbo) (inaktivt)
2002-11-28Logistik -transporter av livsmedel (Ockelbo) (inaktivt)
2002-11-27Fiberoptisk kommunikation (inaktivt)
2002-11-27Algoritmutveckling för planering i flera dimensioner (inaktivt)
2002-11-27Post Mortem Debugger (inaktivt)
2002-11-27Undersökning av intern logistik (inaktivt)
2002-11-27Grundläggande marknadsundersökning (inaktivt)
2002-11-27Analys och konstruktion av montagelinje (inaktivt)
2002-11-27Rekonstruera hemsida för Premec Industries AB (inaktivt)
2002-11-27Rekonstruera hemsida för Premec Industries AB (inaktivt)
2002-11-27Dimensionering och konstruktion av elutrustning för vattenkraftverk (inaktivt)
2002-11-27Lösning på PLC-styrning (inaktivt)
2002-11-27Konstruktion och dimensionering av komplett vattenkraftanläggning (inaktivt)
2002-11-27Vattendomens påverkan vid en utbyggnad av vattenkraftstation (inaktivt)
2002-11-27Rensare för intagsgrind i vattenkraftstation (inaktivt)
2002-11-27Utveckla nya biverksamheter i äldre såg- och kvarnmiljö (inaktivt)
2002-11-27Undersökning av stödformer för utbyggnad av kraftstation (inaktivt)
2002-11-27Miljövänligare och billigare transporter av rötslam (inaktivt)
2002-11-27Hyresundersökning bland butiker och företagare (inaktivt)
2002-11-27Hur kompostera mer alt. nya metoder för kompostering (inaktivt)
2002-11-27Utveckling av återvinningsmetoder (inaktivt)
2002-11-27Miljöanalys och arbetsprogram - Miljöbalken (Ockelbo) (inaktivt)
2002-11-25Parkering med ny teknik i Gävle (inaktivt)
2002-11-22Packsal i LEGO (inaktivt)
2002-11-21Design av ryggbänk (Ljusdal) (inaktivt)
2002-11-21Transaktionshantering i Enterprise Java Beans (inaktivt)
2002-11-21Kryptering i WebLogic server (inaktivt)
2002-11-20Expo & Eventdesign utformning av monter för Capri Group (inaktivt)
2002-11-20Skillnad i kvalitet mellan olika bovetesorter (inaktivt)
2002-11-20Inverkan av ekologisk odling på proteinsammansättningen i vetekärnan (inaktivt)
2002-11-19Marknadsundersökning - Special fönster (Lingbo) (inaktivt)
2002-11-18Modellera webbgränssnitt för kalkylprogram (inaktivt)
2002-11-18Expo & Eventdesign Projekt Monter (inaktivt)
2002-11-18Sökbara kretsschema via XML (inaktivt)
2002-11-18Egenkontroll -Miljö (Lingbo) (inaktivt)
2002-11-18Marknadsanalys - Betongprodukter för byggmarknaden (Ockelbo) (inaktivt)
2002-11-14WebLogic Server security realm (inaktivt)
2002-11-14Kommersiell design av leksak (KA 05) (inaktivt)
2002-11-14Utveckling av våra formler för uträkning av volatilitetskurva mm (avancerad)(Sandviken) (inaktivt)
2002-11-14Hjälpmedel för loggning och debuggning(Sandviken) (inaktivt)
2002-11-14Generellt klassbibliotek i C/C++ med hjälp av STL (Sandviken) (inaktivt)
2002-11-14TCP/IP. Optimering av realtidstransaktioner (buffrad/obuffrad, TCP vs UDP, realtidskomprimering etc.)(Sandviken) (inaktivt)
2002-11-14Databas. Optimering av accessmetoder (Native MS SQL Server vs ODBC) (Sandviken) (inaktivt)
2002-11-14Processhantering (Sandviken) (inaktivt)
2002-11-14Marknadsundersökning - Glasfiberprodukter (Ockelbo) (inaktivt)
2002-11-14Uppbyggnad av datasystem (JH 10) (inaktivt)
2002-11-14Produktutveckling (JH 09) (inaktivt)
2002-11-13Expo & Eventdesign Projekt Lekhörn (inaktivt)
2002-11-13Integrera och utveckla databas (inaktivt)
2002-11-13Entreprenörskap i mindre företag (inaktivt)
2002-11-13Naturvårdplan med flora och fauna inventering (inaktivt)
2002-11-12Processoptimering (inaktivt)
2002-11-12Prissättning av produkter med kort livslängd (inaktivt)
2002-11-12Utveckling av diagnostiska tester för infektionssjukdomar hos djur i IDEXX Scandinavia A (inaktivt)
2002-11-11Standardriggning i fleroperationsmaskiner (inaktivt)
2002-11-11Besöksträdgårdar (inaktivt)
2002-11-11Kluster i WebLogic server (inaktivt)
2002-11-11Prissättning i livsmedelsbutiker (inaktivt)
2002-11-11Utvärdering av grupphandledning av chefer, Professionellt ledarstöd (inaktivt)
2002-11-11Analys av avluftningskonstruktion med CFD (inaktivt)
2002-11-086000 bilar med Intellegent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) (inaktivt)
2002-11-08Beräkningsmodell för flygförseningskostnad (inaktivt)
2002-11-08Hårdvaruprogrammering i Java (Järbo) (inaktivt)
2002-11-07Skarvning av trä (JH 09) (inaktivt)
2002-11-07Hur kommer framtidens sophämtning att se ut? (inaktivt)
2002-11-07Översyn av insamlingssystem för hushållens farliga avfall. (inaktivt)
2002-11-07M2M: Produktutveckling och konstruktion av adapter (inaktivt)
2002-11-07Schemaläggnings program för yttre tjänst på Internationella biblioteket (inaktivt)
2002-11-07Logistik (JH 06) (inaktivt)
2002-11-07Betydelsen av ett stadsjubileum (JH 03) (inaktivt)
2002-11-07Hur långt kan vi minska våra kostnader/utöka servicen utan kostnadsökning för abonnenten? (inaktivt)
2002-11-07Framtagande av faktablad till företagen om olika material och hur de skall hanteras. (inaktivt)
2002-11-07Attitydundersökning; Hur nöjda är våra kunder? (inaktivt)
2002-11-07Attitydförändring kring avfall! (inaktivt)
2002-11-07Undersökning om flytande avfallsfetter i regionen Falun/Borlänge (inaktivt)
2002-11-06Hemtjänst i framtiden! (Ovanåker) (inaktivt)
2002-11-05Skaldragning av rostfri valstråd (inaktivt)
2002-11-05Mätning av el från vindkraftverk (48) (inaktivt)
2002-11-05Utmattningsberäkning av gjutna detaljer m h a FEM (inaktivt)
2002-11-05Röst och tal - utarbeta programvara med tillämpliga akustiska parametrar (inaktivt)
2002-11-05Marknadsanalys Eventuell expandering av verksamheten (inaktivt)
2002-11-05Ytreduktionsstudier för sinterstål (inaktivt)
2002-11-05Byggfakta till mobila klienter (Ljusdal) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.