Exjobbsförslag från företag, sida 99

Är du student och vill skriva din examensuppsats i samarbete med ett företag eller en organisation? Då har du kommit rätt. Använd den gröna sökrutan för att hitta exjobbsförslag inom ditt intresseområde. Du kan exempelvis söka efter förslag inom web 2.0, ip telefoni, marknadsanalys eller alzheimers. Lycka till!

Exjobbsförslagen ger också en bra ögonblicksbild av vad svenska företag efterfrågar för kompetens. Förslagen visas i samarbete med Nationella Exjobb-poolen. Företag och organisationer förmedlar gratis sina förslag på Exjobb-poolens hemsida.

Inkom Exjobbsförslag
2002-11-05Digital videoproduktion, företagspresentation (inaktivt)
2002-11-05Databas för prisjämförelser (inaktivt)
2002-11-04Marknadsundersökning av Dansgruppen 7th Sense (inaktivt)
2002-11-04Marknadsundersökning kring Nätuniversitetet (inaktivt)
2002-10-31Öka teknisk effektivitet för chokladproduktionslinjer (inaktivt)
2002-10-31Öka verkningsgraden på företagets reningsanläggning genom minskad mängd avloppsvatten innehållande fett (inaktivt)
2002-10-30Förbättrad signalanalys vid gasutbytesmätningar med turbulenta flödes-metoden (Ockelbo) (inaktivt)
2002-10-29Kostnadsstyrning av byggprojekt (inaktivt)
2002-10-28IKEA - fysisk arbetsmiljö (inaktivt)
2002-10-25Kartläggning av marknaden för bok om ledarskap och samarbete (inaktivt)
2002-10-25Programutveckling med grafik och beräkningar (inaktivt)
2002-10-25Evaluation of critical parameters in a new developed powder technology (inaktivt)
2002-10-25Bygg-KMA (inaktivt)
2002-10-25Systemering och kravspec sökes till Metis Teknik & Miljö (inaktivt)
2002-10-24Metodutveckling för bestämning av smälthastighet för gjutslagger (inaktivt)
2002-10-22Marknadsundersökning Webportal (inaktivt)
2002-10-22Marknadsundersökning om utbildning, rådgivning och kreativ produktion inom marknadskommunikation (inaktivt)
2002-10-22Marknadsundersökning av Teknikbymässan (inaktivt)
2002-10-22Marknadsundersökning - kursutbud (inaktivt)
2002-10-18Marknadsföringsprogram för oljebolag (inaktivt)
2002-10-18Flyktig korrosionsförhindrare (TH 11) (inaktivt)
2002-10-18Scheduling of airline crews - The group construction problem (inaktivt)
2002-10-17Marknadsundersökning av Volvo i Eskilstuna (inaktivt)
2002-10-17Kreativt marknadsföringsuppdrag (inaktivt)
2002-10-17Kartläggning av Bemannigsbranschen (inaktivt)
2002-10-17Marknadsundersökning samt planering av lansering av annorlunda skärteknik (inaktivt)
2002-10-17Exjobb effektivitetsstudie (inaktivt)
2002-10-16Hårdvara, mjukvara för testsystem av elektroniska komponenter (inaktivt)
2002-10-16Spolreglering till kedjesvetsrobot (inaktivt)
2002-10-16Konstruktion av drivenhet för manuella rullstolar. (Gävle) (inaktivt)
2002-10-16Analys-EU-omvärldsbevakning för Västmanland (inaktivt)
2002-10-15testförslag (inaktivt)
2002-10-15Optimal prissättning av biografföreställningar (inaktivt)
2002-10-15Kinetikstudier med Biacore (inaktivt)
2002-10-15Affärsplan/marknadsanalys för interaktiva leksaker (inaktivt)
2002-10-15Utveckling av naturslinga (SA 03) (inaktivt)
2002-10-15Compilering av asp lösning till maskinkod (inaktivt)
2002-10-14Betalningsflödesanalys/Finansieringsanalys (inaktivt)
2002-10-14Use of filamentous phage to target host immune system against renal cell cancer (RCC) (inaktivt)
2002-10-10Utveckla marknadsföring för Ölands Skördefest (SA 05) (inaktivt)
2002-10-09Torkning och avfuktning av vätskebemängda organiska och oorganiska material (inaktivt)
2002-10-09Analys av kupévibrationer i modeller av ambulansbilar (inaktivt)
2002-10-08Varför så hög personalomsättning? (KA 02) (inaktivt)
2002-10-08Analys av marknadsföringsvägar att nå målgrupper (KA 10) (inaktivt)
2002-10-07LCA analys på ett luftverktyg (inaktivt)
2002-10-07Multivariate Statistical Analysis of Protein Crystal Unit Cells (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.