Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-08

Miljöanpassad väghållning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Syftet är att öka kunskaperna om hur väghållningen kan skötas på ett miljövänligare sätt.

Bakgrund
Vägverket har ett ansvar för att byggandet, underhållet, driften samt användandet av vägtransportsystemet ska ske med minsta möjliga påverkan på miljön. På längre sikt är målet att vi skall ha ett långsiktigt hållbart vägtransportsystem.

I syfte att uppnå detta har Vägverket initierat ett antal miljöreformer. Bland dessa projekt finns Kretsloppsanpassad väghållning och Minskad förorening i mark och vatten. Det är två områden där Vägverkets egen verksamhet spelar stor roll. Det Vägverket bestämmer sig för att införa har således mycket stor påverkan på hela marknaden.

Det saknas dock kunskap inom detta område och några examensarbeten kan förhoppningsvis bringa klarhet i några frågor.

Arbete
Vi vill tillsammans med studenten komma fram till lämpliga ämnen att arbeta med. Nedan listas några tänkbara ämnen, men egna idéer är mycket välkomna.

Minskning av energiförbrukning och övrig miljöpåverkan vid byggande och utförande av drift och underhåll.
Livscykelanalys av några använda produkter inom väghållningen.
Undersöka hur långt kommunerna har kommit, vad gäller kretsloppsanpassad väghållning. Vilka möjligheter finns att samarbeta?
Miljövänliga rastplatser; källsortering, utedass, information till trafikanter m.m.
Byggande och skötsel av broar. Hur kan det bli miljövänligare?
Minskning av materialåtgång vid utnyttjande av verkliga värmeledningstal hos överbyggnadsmaterial.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.