Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-02

Belysning av vissa frågor i körkortslagen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Under 3 kap. 2§ i körkortslagen behandlas frågor som rör körkortstillstånd.

Där presenteras bl a de personliga och medicinska kraven för korkortsinnehav.

I 5 kap. 3§ behandlas frågor om återkallelse av körkortet. Valfri punkt under dessa paragrafer kan väljas och specialstuderas utifrån juridisk ansats. Vissa punkter kan även vara intressanta utifrån exempelvis ett psykologiskt eller sociologiskt perspektiv.

Av ytterligare intresse som examensämne kan vara frågor om sociala konsekvenser av körkortsåterkallelse.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.