Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-02

Kriterier för och användning av Hemslöjdens samlingar i Ångermanland

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Textilarkivet Västernorrland i Sollefteå innehåller material från Ångermanlands Hemslöjdsförenings produktion samt material från inventeringar i landskapet. Tidsmässigt spänner föremålen i samlingen från det tidiga 1700-talet och fram till idag. Därutöver finns ett omfattande material av skisser, mönster, inredningsförslag, fotografier, ekonomiska rapporter, korrespondenser mm.

Vilka kriterier har legat till grund för insamlandet?
Hur har insamlandet gått till?
Vad innehåller de? Vad används de till?
Vad används samlingarna till? Gör en jämförelse med andra samlingar på museer, hembygdsgårdar eller liknande.
Det gäller inte bara vår samling utan även andra hemslöjdssamlingar. Användandet är inte heller det viktigaste, utan vi är mer intresserade av hur insamlandet skedde.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.