Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-02

Dosregleringssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Konstruktion, uppbyggnad och test av anordning för styrning och reglering av avgiven elektronstråldos i en elektronbestrålningsanläggning.
Vid Alfvénlaboratoriet finns ett antal elektronacceleratorer i drift i laboratoriets underjordiska acceleratorhall. En av dessa utgör en anläggning, där olika forskargrupper eller industrier kan få prover bestrålade. Vanligen vill man åstadkomma kemiska förändringar (polymerisation, tvärbindningar mm) i materialet, som ofta är en plast. Vid experimenten sveps strålen av accelererade elektroner i en ledd över materialet som skall bestrålas, samtidigt som detta förs i den vinkelräta riktningen, så att hela volymen ifråga ges en dos. Den avgivna dosen bör vara homogen över materialet, men eftersom strålintensiteten hela tiden varierar något, blir det inte fallet. Examensarbetet går ut på att med hjälp av styrprogrammet LabView bygga upp ett system, som ser till att önskad dos ges till arbetsstycket och anpassar transportörens hastighet efter strålens intensitetsvariationer så att dosen homogeniseras. Projektet innebär såväl hårdvaru- som mjukvaruarbete.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.