Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-09

Erfarenhetsåterföring i tillståndsbaserat underhåll - beteendevetenskap

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
1 Inledning
Under mycket lång tid har det ansetts mycket viktigt med erfarenhetsåterföring från praktiskt arbete och färdiga produkters användning och underhåll till underhållschefer, projektledare, konstruktörer och produktansvariga som arbetar med framtagande av nya system och komponenter. Vi har inte sett att detta fungerat till 100%, och förutom tekniska hjälpmedel är det troligen även mänskliga styrkor och brister som är orsaken till detta.

Vi undrar varför? Hur kan man få det att fungera? Vad är hinder för att det inte fungerar? Hur skall man undanröja dessa? Hur skall man entusiasmera de som bär på erfarenhetsinformation att strukturerat kunna delge denna? Hur får man informations-mottagaren att på bästa sätt utnyttja någon annans erfarenhet?

2 Vision
Få en 100% fungerande erfarenhetsåterföring vid användande av tillståndsbaserat underhåll. I framtiden gör vi då inga felaktiga konstruktioner och får ett minimalt underhåll.

3 Mål
Litteratursökning i alla forskningsrapporter, uppsatser och examensarbeten i världen hur erfarenhetsåterföring fungerar i praktik inom olika produktframställningar.

Litteratursökning i alla forskningsrapporter, uppsatser och examensarbeten om hur människan vill eller inte vill dela med sig av sin egen kunskap.

Vad är morot och piska kring erfarenhetsåterföring till kollegor? Studie av Bombardier Transportation Swedens erfarenhetsåterföring.

Uppsats som belyser mänskliga faktorn inom erfarenhetsåterföring inom tillståndsbaserat underhåll. Går mänskliga faktorn att tas bort?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.