Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-03-10

Affärskoncept och varumärkes uppbyggnad (KA 09)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget arbetar med bygg och brandteknik. Det har nu kommit in i en ny fas i sin utveckling. De vill gå in i en mer konsultinriktad roll än den som de nu har som mer är en utförar roll. I sin framtida strategi vill de även kunna gå in som utbildare. Projektet kan diskuteras fram mellan studenter och ägare till företaget men de är primärt ute efter nya infallsvinklar på hur de kan utvecklas som de vill. Bra examensarbete med god handledning från företaget till studenter som läst bl a organisation och marknadsföring.

Syftet är att visa företaget vilka vägar de kan ta för bygga upp ett nytt affärskoncept och ändra sitt varumärke.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.