Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-07

Hur marknadsföra åkerinäringen i Gävleborgs län? (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Åkeriföreninge Gävleborgsåkarna är en regional branschorganisation inom Gävleborgs län för åkeriföretagare med yrkesmässig godstrafik som huvudsakligen verksamhet. Därtill kommer en del sidoverksamheter på maskinsidan.

Åkeriföreningen bildades i mitten av 20-talet när lastbilen som transportmedel alltmer utvecklades. Hösten 2002 finns i föreningen cirka 500 anslutna medlemsföretag med ett fordinsinnehav av 1250 tunga bilar och 1000 släpvagnar.

Åkeriföretagen är sysselsatta med godstrafik av olika slag, alltifrån tunga råvarutransporter av rundvirke till budbilar för snabbdistrubition. Inom Sverige finns ett 10-tal åkeriföreningar med Svenska åkeriförbundet som övergripande huvudorganisation.

Branschen är i sin struktur en småföretagarbransch med i medeltal 3 fordon per åkeri, även om det finns ett 20-tal åkerier i länet som driver verksamhet med mer än 10-bilar. Trots att det är många småföretag så har man samordnat sin transport- och maskinförsäljning i transportorganistioner typ lastbilscentraler, specialföretag och större speditionsföretag.

Examensförslag:
Vi ser ett behov att få hjälp med en analys och förslag hur vi på ett bättre sätt får ut vårt budskap, antingen genom trycksaker, annonsering, hemsida, ration, TV m.m. Vi överväger varje år hur stor del av budgeten som skall avsättas för övergripande marknadsföringsinsatser och att medlen används på rätt sätt.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.