Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-05

Marknadsanalys Eventuell expandering av verksamheten

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
LAN-DATA har under hösten för avsikt att expandera eventuellt utöka den aktuella verksamheten. Företaget är ett kunskapsorienterat företag med inriktning på PC, nätverk och datakommunikation till och från lokala nätverk. Analysen har vi bland annat tänkt göra genom samarbete med Högskolan i Västerås. Tanken är att någon/några studenter inom marknadsföring genomför en marknadsanalys. Projekt bör innehålla detta:

Marknadsanalys inom olika branscher.
Analysen skall göras inom företag med 1-50 anställda.
Behoven av nätverkstjänster etc. skall utredas och analyseras.
Kostnadsprofilen behöver klargöras.
Hur mycket är de villiga att betala för support/månad? 2000-10000 eller mer?
Hur mycket lägger de ned idag på datasupport/tekniksupport (frivillig uppgift)
Nya kundgrupper/branscher? Finns några möjligheter?
Krävs några specialinriktningar i framtiden? Några tendenser idag?
Skulle profilering mot någon bransch kunna gynna företaget?
Kort företagsanalys av de undersökta företagen underlättar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.