Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-10-17

Marknadsundersökning av Volvo i Eskilstuna

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Önskar få reda på hur Volvos verksamhet i Eskilstuna uppfattas av ortsborna. I korthet vill vi alltså få svar på:
- Hur uppfattas Volvos verksamhet i Eskilstuna idag?
- Vad känner Eskilstunabon till om vår verksamhet?
- Föreligger det någon skillnad mellan exempelvis ung/gammal, kvinna/man, anställd/inte anställd?

- Har attityden påverkats i någon riktning under senare år, eller uppfattas vi kanske fortfarande som BM?

- Har våra sponsringsinsatser märkts av? (Sponsringen uppgår till ca 1,5 miljoner kr/år)


Samlingsbegreppet Volvobolagen i Eskilstuna innefattar för dagen 8st bolag.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.