Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-10-15

Kinetikstudier med Biacore

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Faktor VIII (FVIII) är ett protein som deltar i koagulationen av blod. Personer som saknar FVIII får sjukdomen hemofili A, en form av blödarsjuka. I plasma cirkulerar FVIII bundet till ett annat protein, von Willebrand faktor (vWF). vWF skyddar FVIII från proteolytisk nedbrytning. ReFacto, är en rekombinant FVIII produkt som produceras av Biovitrum. När denna ges till patienter är det viktigt att bindningen av FVIII till vWF sker snabbt, på grund av risken för proteolys och uppkomst av oönskade immunologiska reaktioner. En FVIII-molekyl som inte är bunden till vWF exponerar kända antigena apitoper, vilka teoretiskt skulle kunna orsaka uppkomst av antikroppar riktade mot FVIII. I detta examensarbete skall kinetiken i bindningen av rekombinant FVIII (ReFacto) till vWF studeras med hjälp av ett BIACORE instrument. Kinetiska bindningskonstanter, kon och koff, skall bestämmas och FVIII-molekyler från två olika tillverkningsprocesser skall jämföras.
Arbetet kommer att utföras på Biovitrum, inom divisionen Biopharmaceutical Development. Om du är intresserad, tag kontakt med oss för att få veta mer. Bifoga gärna ditt CV via brev eller e-mail.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.