Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-18

Sökbara kretsschema via XML

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bombardier Transportation utgör järnvägsdelen av Bombardier Inc. och är världsledande inom järnvägsindustrin. Från vårt huvudkontor i anada styrs Bombardier Transportations 54 tillverkningsanläggningar i 23länder. Bombardier Inc. är verksamt inom tillverkning och underhåll och är världsledande inom tillverkning av affärsjetflyg, regionalflyg, utrustning för spårburen transport samt motordrivna fritidsprodukter. Företaget tillhandahåller också finanstjänster och förvaltning inom de affärsområden där vi verkar. Företaget har cirka 80 000 anställda och intäkterna underräkenskapsåret som avslutades 31 januari 2002 uppgick till CAD 21,6 miljarder (15,6 mdr euro). Bombardier är noterat på börserna i Toronto,Bryssel och Frankfurt. I Bombardier Transportations omfattande produktutbud ingår passagerarvagnar och kompletta system för spårburentrafik. Vi tillverkar också lok, godsvagnar, driv- och styrsystem och tillhandahåller totala trafikstyrsystem. Exempel på våra produkter i Sverige är regionaltåget Regina, Öresundståget, tunnelbanetåg och spårvagnar i Stockholm och snabbtåget X 2000.

BAKGRUND
En stor del av tågleveranser är underhållsdokumentationen. Denna innehåller bland annat elkrets- och mjukvaruscheman. Tidigare levererades dessa dokument som pappersdokument men i och med Bombardiers nya internetbaserade system för underhållsdokumentationen, TrainMate, är det möjligt att publicera dem online. Dessa scheman har en viss inbyggd intelligens som man vill kunna utnyttja i TrainMate. Kretsscheman ritas i CAD och publiceras sedan som PDF. Informationen bakom dessa finns lagrad i en Oracle databas vilkenstödjer XML.

UPPGIFT
Implementera en sökfunktion för information i krets- och mjukvaruscheman. Sökningen sker i XML och hänvisar sedan till aktuell sida i schemat. Skapa en koppling mellan krets- och mjukvaruschema via den inbyggda intelligensen.

ÖVRIGT
Tjänstgöringsort: Västerås Antal studerande: 2 Lämplig tidpunkt: Hösten 2002. Omfattning: 20 poäng

Form av redovisning: Skriftlig rapport samt muntligt föredrag Lämplig studieinriktning: 160 - 180 poäng Datateknik eller motsvarande. Kunskaper i XML, JavaScript, Perl, HTML, PDF, databasteknik och ASP är önskvärt.Ansökan skickas till Bombardier Transportation, Att Jenny Hernestål, BLS/HR, 721 73 Västerås eller via mail
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.