Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-07

KreditGarantiFörening i Gävleborg? (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Undersöka intresset för att bilda en Kreditgarantiförening i Gävleborg.

Föreningens syfte är att öka nyföretagandet och stärka näringslivet i
regionen. Då brist på rikskapital uppfattas av många företagare som ett tillväxthinder.

En KGF drivs av regionens företagare och utställer
kreditgarantier, erbjuder råd och mentorskap och medverkar i
affärsutveckling genom stöd och aktivt engagemang. KGF kommer att ställa ut kreditgarantier till företagsamma personer som vill starta företag eller utveckla och expandera redan existerande företag. Detta förbättrar kreditvillkoren och minskar eller frigör behovet av egna säkerheter. Minst lika viktigt är det stöd och den rådgivning företagaren kan få genom att ta del av den samlade kompetensen i föreningen. KGF finns sedan länge i flera europeiska läder. Norditalien är ju känt för sitt mycket expansiva näringsliv. KGF som är verksamma där är en av förklaringarna till denna expansion.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.