Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-15

Hur uppfattar studenterna/hyresgästerna StuBo?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Förse StuBo, Studentbostäder i Sundsvall AB, med beslutsunderlag för hur studentboendet ska utvecklas i Sundsvall, samt mäta StuBos förmåga att tillfredsställa studenternas behov av bostad. Fokus bör ligga på de viktigaste kriterierna vid val av bostad, hur väl StuBo uppfyller dessa kriterier. Identifiera kopplingen och brytpunkten mellan hyresnivå och standard, samt förbättringsunkter och förslag till lösningar på bostadsområdesnivå. Vidare fokusera kommunikationsbehov mellan hyresgäster och StuBo. Mäta hur kringservice funktioner upplevs som hyresvärd. Undersökningen ska planeras och genomföras på så sätt att den kan göras om vartannat år.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.