Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-03

Undersökning kring rätt att konfiskera kyrklig egendom

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En undersökning om hur Svenska kyrkan och stiften hanterat frågan om äganderätten till den kyrkliga egendomen. I Föllinge kyrkliga samfällighet har Härnösands stift förvaltningen av våra skogar. Utdelningen av den avkastningen som skogen genererar konfiskeras av olika aktörer; dels av kyrkofonden i Uppsala. En mindre del kommer oss tillgodo. Nu efter Kyrkans skiljande från Staten, pågår en fastighetsreglering där vi fruktar att Svenska Kyrkan agerar så stt den tar över äganderätten till de egendomar som en gång i tiden donerats till oss. Donationsbrev och testamenten finns förmodlingen på länsarkivet i Östersund och kan ge svar på vem som är rättmätig ägare. Vi har inte heller några klara begrepp om när beslut har fattats om denna konfiskation.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.