Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-12

Prissättning av produkter med kort livslängd

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Många produkter inom detaljhandeln (t.ex. inom hemelektronik och konfektion) har en mycket kort livslängd vilket innebär stora utmaningar vid marknadsföringen. På grund av de stora matematiska och statistiska utmaningarna de innebär att utveckla optimala prismodeller, prissätts dessa produkter ofta schablonmässigt. Den potentiella faran är då att kundernas förväntningar inte tillgodoses och/eller att lönsamheten inte maximeras över produktens hela livslängd.

Vi söker en eller två personer som ska utveckla en modell för prissättning av dessa produkter samt eventuellt skapa ett systemstöd för användare. Arbetet kräver kompetens i dynamisk modellering och programmering. Ett intresse för marknadsföring generellt och prissättning specifikt är ett stort plus.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.