Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-17

Funktionella studier av SHP, en ovanlig orphan kärnreceptor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kärnreceptorer utgör en familj av ligandaktiverade transkriptionsfaktorer vilka reglerar uttrycket av gener involverade i många viktiga biologiska processer. Denna proteinfamilj inkluderar ungefär 30 s.k. orphan receptorer, för vilka inga ligander ännu identifierats. I ett projekt där vi använde jäst tvåhybridmetoden, identifierades en ovanlig kärnreceptor kallas SHP (short heterodimer partner), vilken består av en ligandbindande domän, men som saknar DNA-bindande domän. Under de senaste två åren har vi
undersökt olika aspekter av SHPs funktion och struktur för att klarlägga grunden till dess inhibition av ett flertal av de konventionella kärnreceptorernas signallering.
Många frågor rörande SHP är fortfarande obesvarade och kräver framtida forskning på bl.a. följande områden:
1. SHP-ligander: Då SHP har en möjlig ligandbindande domän är det viktigt att identifiera potentiella ligander. Det kan leda till upptäckt av nya regleringsvägar vilka SHP är involverad i.
2. SHP-interagerande proteiner: En nyckelfråga för alla kärnreceptorer, i tillägg till var och när den uttrycks, vilka ligander den har och vilka målgener den reglerar uttrycket av, är med vilka andra proteiner den interagerar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.