Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-17

Hjälp ett av Sveriges största flyttbolag att få ordning och reda i sitt miljöarbete

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
GreenIT AB assisterar flyttföretaget NFB Transport systems med att bli miljöcertifierade. Vi erbjuder en till två personer att göra en miljöutredning. Att följa de tre stegen, identifiering, (som ger en bruttolista av miljöaspekter), miljömässig bedömning (som resulterar i en lista med de betydande miljöaspekterna) och affärsmässig prioritering som leder fram till förbättringsmålen. Allt enligt miljöledningsstandarden ISO 14 001. All personal på NFB i Stockholm måste vara utbildad och medveten om företagets miljöpåverkan och hur de själva i sitt arbete påverkar miljön.
I exjobbet kan ingå att ta fram en utbildningsplan för samtliga anställda och ev vara med på delar av genomförandet. I exjobbet kan det ingå dokument och verksamhetsstyrning (ta fram förslag på rutiner och instruktioner till nyckelpersoner hos NFB) som säkerställer miljöhänsyn.
Arbetet kommer till största delen att ske på plats på NFB som har sitt huvudkontor i Skogskyrkogårder/Sköndal. Exjobbare kommer att ha tillgång till ett rum hos NFB. NFB har också verksamhet i Göteborg, Malmö, Södertälje samt Länna.
Det vore bra om arbetet kan genomföras under sensommaren 2002. Men arbetet kan också utföras under hösten 2002.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.