Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-08

Optimering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Stena Fragmentering AB har fyra stycken anläggningar i Sverige
(Hallstahammar, Huddinge, Halmstad, Malmö) I samtliga bearbetas skrot och slutprodukten är järnskrot och metaller. Järnskrotet säljs till stålverk för omsmältning medan metallerna skickas till vår anläggning i Halmstad för vidare behandling. Beroende på styckestorlek, metallhalt och renhet blir behandlingstiden olika i mstadanläggningen. I Halmstad används vätskor med olika densitet för att separera metallerna en s.k. sink and floatanläggning. Vad vi nu önskar är hjälp med en optimering av samkörning mellan ragmenteringsanläggningen och sink-float anläggningen så att det sammanvägda resultatet blir optimalt. Idag sker sannolikt en suboptimering. Examensarbetet kan dels bestå av en teoretisk del samt en praktisk del. Arbetet förläggs dels i Hallstahammar dels i Halmstad. Företaget står förkostnader i samband med arbetet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.