Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-07-04

Windowsbaserad kvalitetsrapportering (JH 06)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag som ingår i en företagsgrupp i kalmar kommun, som totalt har ca 40 anställda och ca 45 mkr i omsättning. Det är ett high-tech-företag för kvalificerad tillverkning inom fyra produktområden: konstruktion av distributionssystem för labratoriergaser, vattenmätarservice, marknadsför brandskyddsutrustning samt en specialnisch för konstruktion och produktion av rostfria system och kärl.

Företaget har ca 20 mkr omsättning med 18 anställda och har ett produktsortiment med fett-, bensin-,oljeavskiljare och regnvatten. De utvecklar ett modulbyggt system för rening av processvatten som Högskolan i Kalmar varit inblandat i via forskare.

Syftet är att utveckla kvalitetsrapporteringen. Företaget är kvalitetscertifierat men vill utveckla sin avikelserapportering med ett windowsbaserat system som ger tidiga varningar om eventuella fel på levererade produkter, försenade leveranser mm, som ett stöd i det dagliga kvalitetsarbetet


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.