Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-13

Översyn av översiktsplaner i mindre orter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I flertalet småorter inom Uppsala kommun finns gällande översiktsplaner som medger stora bebyggelsetillskott. På många håll har dock intresset varit svagt för bostadsbyggande. I och med den nya översiktsplanen för Uppsala Stad blir det tydligt att efterfrågan på småhus inte kommer att kunna tillfredsställas inom staden. Vissa av småorterna har utomordentliga kommunikationer med Uppsala och borde rimligen kunna attrahera hushåll som vill bo i villa. Småorterna själva skulle överlag må bra av befolkningstillskott mht till servicetrösklar mm. Uppgiften innebär att söka särskilt attraktiva lägen för småhusbebyggelse i några av tätorterna och att föreslå stimulansåtgärder/genomförandepaket/planåtgärder som gör att byggnation kommer igång.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.