Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-16

Organisationsutveckling och medarbetarundersökning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet:
Hyvima AB är ett metallegoföretag som tillverkar finmekanikdetaljer på uppdrag av sina kunder. Tillverkningsmetoderna består bl a av CNC-svarvning, längdsvarvning och fleroperationssvarvning. Hyvima AB har idag 20 medarbetare och har en anständig omsättning. Företaget har funnits i 10 år och började som ett enmansföretag. Verkstaden är bemannad dygnet runt på vardagar. Personalomsättningen är mycket låg och därför är öppna ögon och sinnen extra viktigt. Hyvima AB arbetar, med ett undantag, enligt ISO 9002 dock utan att vara certifierade. Undantaget är att Hyvima AB har internkontrollen i samma system.
Kunderna består av stora och medelstora svenska företag, Plockomatic och Karlssons är några av de större kunderna. Vår mätutrustning förnyas och förbättras ständigt, och inköp av nya mätdon är en betydande post.

Exjobb:
Nuvarande organisationsform inom Hyvima AB innebär att merparten av verksamhetens ansvarsområden belastar företagets VD. En bättre fördelning av verksamhetens ansvarsområden är önskvärd. I anslutning till uppdraget att finna en bra organisationsmodell för verksamheten är det tänkt att en medarbetarundersökning ska utföras för att få in synpunkter från samtliga medarbetare om hur verksamheten bör organiseras.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.