Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-22

Volymberäkning av Färgrymd

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En viktig faktor i utvärderingen av tryckkvalitet är storleken på den färgrymd som kan återges, med en viss tryckmetod, på en viss typ av papper.

Idag beräknas denna färgrymd med hjälp av enkla mått baserade på ett fåtal punkter i färgrymden (vit,svart,rött,grönt,blått,cyan,magenta, och gult). För att skapa sig en bättre representation av färgrymden som bättre motsvarar den färgåtergivning som ögat registrerar vill man istället basera sin beräkning på betydligt flera punkter.

Huvudmålsättningen med ett examensarbete inom detta område är att med hjälp av mätdata beräkna den volym som innesluts av dessa mätpunkter, och presentera denna dels på ett kvantitativt sätt, och dels på ett visuellt sätt med lämpliga grafiska objekt. Arbetet kan med fördel huvudsakligen utföras i Matlab.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.