Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-15

Syntetiska myosinfilament i studier av interaktionen mellan enstaka aktin- och myosinmolekyler (SA 04)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Förslaget kommer från Högskolan i Kalmar, Institutionen för kemi och biomedicinsk vetenskap, med Universitetsstatus i Naturvetenskap.

För tillfället arbetar vi inom projektet Bio-nanoteknologi: molekylära motorer på att in vitro rekonstruera det ordnade arrangemanget av myosin och aktin som existerar i levande celler. Vi använder för detta ändamål elektronstrålelitografi och nanostrukturerade ytor. Parallellt arbetar vi med utveckling av tekniker för att med hjälp av atomkraftsmikroskop mäta kraftutvecklingen mellan enstaka aktin-, och myosinmolekyler. Härigenom önskar vi uppnå förståelse av hur kooperativa effekter mellan muskelproteiner bidrar till effektiviteten i kraftutvecklingen hos hjärta och skelettmuskel. Projektet och dess associerade delar stöds av bl a Vetenskapsrådet, Crafoords stiftelse och KK-stiftelsen.

Själva examensarbetesprojektet syftar till framställning av syntetiska myosinfilament för rekonstruktion av den ordnade strukturen av myosin som finns i levande celler. Myosin isoleras från muskel med hjälp av standardmetoder. Myosinmolekylens stjälk (myosin rod) samt myosin med endast en kraftgenererande motordomän erhålls genom proteolytisk klyvning av myosin. De syntetiska myosinfilamenten, bestående av myosin rod med enhövdat eller vanligt tvåhövdat myosin, kommer att användas för fysiologiska studier av myosinfunktionen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.