Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-15

Utveckling av in vitro motilitet med två kopplade aktinfilament (JN 04)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Förslaget kommer från Högskolan i Kalmar, Institutionen för kemi och biomedicinsk vetenskap, med Universitetsstatus i Naturvetenskap.

För tillfället arbetar vi inom projektet Bio-nanoteknologi: molekylära motorer på att in vitro rekonstruera det ordnade arrangemanget av myosin och aktin som existerar i levande celler. Vi använder för detta ändamål elektronstrålelitografi och nanostrukturerade ytor. Parallellt arbetar vi med utveckling av tekniker för att med hjälp av atomkraftsmikroskop mäta kraftutvecklingen mellan enstaka aktin-, och myosinmolekyler. Härigenom önskar vi uppnå förståelse av hur kooperativa effekter mellan muskelproteiner bidrar till effektiviteten i kraftutvecklingen hos hjärta och skelettmuskel. Projektet och dess associerade delar stöds av bl a Vetenskapsrådet, Crafoords stiftelse och KK-stiftelsen.

I en in vitro motilitets assay studeras isolerade aktinfilament då de drivs fram av myosinmolekyler i närvaro av ATP. En faktor som skiljer detta system från situationen in vivo är att en myosinmolekyl bara har möjlighet att binda till ett aktinfilament. Syftet med det aktuella examensarbetesprojektet är att med hjälp av naturligt existerande aktinbindande protein och länkmolekyler av lämplig längd skapa aggregat där två aktinfilament binds till varandra. Detta två-filament system kommer därefter att användas i vårt in vitro motilitetsassay system för fysiologiska och farmakologiska studier av aktin-myosininteraktionen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.