Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-05-27

Bestämning av hörnkrympning för rostfria stål

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
IM har utvecklat en metod att designa stränggjutningskokiller kallad IMMODCO (IM Mould Design Concept). Målsättningen med detta arbete var att uppnå: Stränggjutna ytor med låg andel defekter, möjlighet att öka gjuthastighet och produktivitet, jämn skaltillväxt samt god ämnesgeometri. Grunden för arbetet har varit att hänsyn tas till att hörnen vid stränggjutning ej stelnar till 90 grader utan en betydande hörnkrympning sker i materialet under stelning och avsvalningsförloppet. En experimentell metod för att kartlägga denna krympning har nyligen utvecklats på IM.

Mål: Att kartlägga hörnkrympning som funktion av temperatur för ett antal rostfria stål inom AvestaPolarits produktprogram. I samband med detta vidareutveckla den experimentella metoden. Provresultaten kommer att användas som designunderlag för planerad försöksverksamhet på Avestas stränggjutningsanläggning.

Tillvägagångssätt: Efter en inledande litteraturgenomgång av rostfria stål görs praktiska försök för att bestämma hörnvinkeln som funktion av temperatur för ett antal rostfria stål. I samband med detta vidareutveckla metoden. Metallografiska studier av stelnade hörn görs för att studera stelningsstruktur och bestämma stelningshastighet samt korrelera denna till hörnuttag från stränggjutna ämnen från Avesta.

Deltagande företag: Företag inom FO24:s forskning, SSAB Oxelösund AB, SSAB Tunnplåt AB, AvestaPolarit AB, AB Sandvik Steel, Fundia, Ovako Steel AB, Det Danske Stålvalsverk A/S, Rautaruuki Steel.

Jernkontorets forskningspaket 2002-2005
Inom Jernkontorets forskningsram bedrivs inom området Gjutning och stelning (FO24) ett forskningspaket med en total budget på 30 MSEK. I detta arbete samarbetar utöver de nordiska stålverken också de utförande forskningsaktörerna från IM, MEFOS och KTH. Inom denna forskning bedriver IM idag 5 projekt med en total forskningsvolym på 7 MSEK där vi har behov av ett flertal examensarbetare. Ni får här möjlighet att utföra intressanta examensarbeten med ett stort industriellt och akademiskt intresse.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.