Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-09

Underlag till kvalitetscertifiering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet:
3B Ugnsprodukter AB är ett företag med en mångårig erfarenhet inom Aluminium och Härderi-branschen. Företaget har två verksamhetsområden:

1 Nykonstruktion av värmebehandlingsugnar men framförallt
tillverkning av reservdelar samt reparationer och underhåll av
dessa ugnar.
2 Tillverkning av ugnar till aluminiumindustrin samt tillhörande
reservdelar.

Största delen av kundunderlaget återfinns inom bilindustrin i Sverige. I dagsläget befinner sig 3B Ugnsprodukter AB i en spännande utvecklingsfas i samband med att företaget är på väg in på den tyska marknaden.

Exjobb:
3B Ugnsprodukter AB är i dagsläget varken kvalitetscertifierade eller miljöcertifierade, men företaget har ambitionen att inom närmaste året uppfylla kraven som gäller för kvalitetscertifiering och miljöcertifiering. Exjobbet går ut på att ta fram ett underlag för kvalitetscertifiering enligt standarden ISO 9000.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.