Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-22

Uppföljning och utvärdering av Utvecklingsplanen Hudiksvalls kommun. (Hudiksvall)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I december 1999 antogs Utvecklingsplan Hudiksvalls kommun. Planen har utarbetats i nära samarbete mellan företrädare för det lokala närings- och samhällslivet och Hudiksvalls kommun. Utvecklingsplanen som bygger på det regionala tillväxtavtalet börjar bli några år och det har blivit dags att utvärdera den.

Examensarbetets/uppsatsens omfattning:
* Kontroll av att mål och delmål är kvantifierade och går att mäta. Ta fram mätmetoder och redovisningsmodeller.
* Uppföljning av Utvecklingsplanen, vars inriktning bl a är lärande, attraktivt boende, kultur och fritid, näringslivsutveckling samt analysera resultaten på dessa inriktningsområden. I samverkan utvärdera resultaten.
* Benchmarking med andra kommuner. Beträffande de områdena som finns i utvecklingsplanen.
* Kommunicera resultaten med beställaren och intressenter.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.