Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-10-17

Kreativt marknadsföringsuppdrag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet:
SGT är en företagsgrupp med internationell inriktning som utvecklar högteknologiska robotar för produktion av garanterat allergifria smyckesvaror. Företaget har idag åtta anställda och ligger i Stallarholmen, 25 km från Strängnäs och 80 km från Stockholm. SGT ska nu, efter ett flerårigt utvecklingsarbete, börja bearbeta marknaden. Mer information finns på www.sgt.net.

Exjobb:
Syftet är att utforma ett presentationsmaterial, riktat till potentiella investerare och kunder. Materialet ämnar utgöra en viktig pelare i vårt marknadsföringsarbete och ska vara utformat i enlighet med vår affärsidé. Tanken med detta utredningsarbete är att studenterna, i samråd med marknadsansvarig, ska utarbeta ett förslag på hur materialet ska vara utformat innehålls- och inte minst layoutmässigt för att attrahera intressanta målgrupper. Frågor som är intressanta är: Hur kan vårt marknadsföringsmaterial utformas för att attrahera kunder på internationell nivå?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.